Eurocode 4 - Design of composite steen and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges - National annex

Eurocode 4 : Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 2: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für Brücken

Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 2: Regles générales et regles pour les ponts

Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona - 2. del: Splošna pravila in pravila za mostove - Nacionalni dodatek

Nacionalni dodatek vsebuje podatke o nacionalno določenih parametrih, izbiri med alternativnimi postopki projektiranja in o statusu dodatkov, ki jih je treba pri uporabi SIST EN 1994-2:205 upoštevati v Sloveniji. Za vsa mesta, kjer je dovoljena nacionalna izbira, razen glede statusa dodatkov, so v SIST EN 1994-2:2005 podane opombe, seznam točk s temi opombami pa je podan na strani 10 v SIST EN 1994-2:2005. Glede opomb, ki se nanašajo na SIST 1994-1-1, veljajo določila iz Nacionalnega dodatka k SIST EN 1994-1-1.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
30-Jan-2009
Publication Date
17-Mar-2009
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
05-Mar-2009
Due Date
10-Mar-2009
Completion Date
18-Mar-2009
Ref Project

Buy Standard

National annex
SIST EN 1994-2:2005/A101:2009
Slovenian language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD SIST EN 1994-2:2005/A101april 2009
Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona –
2. del: Splošna pravila in pravila za mostove – Nacionalni dodatek
Eurocode 4 – Design of composite steen and concrete structures –
Part 2: General rules and rules for bridges – National annex

Eurocode 4 – Calcul des structures mixtes acier-béton – Partie 2: Regles générales et regles pour les ponts

Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton – Teil 2: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für Brücken

Referenčna oznaka ICS 91.010.30; 91.080.10; 91.080.40; 93.040 SIST EN 1994-2:2005/A101:2009 (sl)

Nadaljevanje na straneh od 2 do 4

© 2009-04: Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

SIST EN 1994-2:2005/A101:2009 2 NACIONALNI UVOD Dopolnilo SIST EN 1994-2:2005/A101 (sl), Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 2. del: Splošna pravila in pravila za mostove

– Nacionalni dodatek, 2009, ima status dopolnila k standardu SIST EN 1994-2:2005.

NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski nacionalni standard SIST EN 1994-2:2005 je privzet evropski standard EN 1994-2:2005, ki ga je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 250 Konstrukcijski evrokodi, katerega tajništvo je v pristojnosti BSI. Dopolnilo SIST EN 1994-2:2005/A101:2009 je pripravil tehnični odbor SIST/TC KON Konstrukcije. To dopolnilo se lahko uporablja skupaj s standardom SIST EN 1994-2:2005 oziroma EN 1994-2:2005, ki v poglavju Nacionalni dodatek natančno določa poglavja za nacionalno izbiro.

Nacionalna izbira je v EN 1994-2:2005 dovoljena v:

– 1.1.3(3) – 2.4.1.2(6) – 5.4.4(1) – 6.2.1.5(9) – 6.2.2.5(3) – 6.3.1(1) – 6.6.1.1(13) – 6.8.1(3) – 6.8.2(1) – 7.4.1(4) – 7.4.1(6) – 8.4.3(3)

Nacionalni dodatek vsebuje alternativne postopke, vrednosti in priporočila za razrede z opombami, ki kažejo, kje evropski standard predvideva, da se lahko uveljavi nacionalna izbira. Zato nacionalni dodatek SIST EN 1994-2:2005/A101:2009 vsebuje nacionalno določene parametre, ki jih je treba uporabiti pri projektiranju stavb in gradbenih inženirskih objektov, zgrajenih v Republiki Sloveniji.

Odločitev za izdajo tega dodatka je 5. ma
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.