Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant associated equipment

This standard specifies safety requirements to be met by the manufacturer for machines and plant used in foundries for the production of castings in disposable models. It takes into account the foreseeable significant hazards due to design, construction and installation that may occur during commissioning, operation, maintenance and decommissioning. It specifies preventative measures and verification means for the elimination or reduction of these hazards. It specifies requirements for information to be provided by the manufacturer to the user on safe operation and maintenance.
This standard applies to the following equipment:
-   Machinery and plant constructed to condition and/or reclaim foundry sands;
-   Moulding machinery and plants;
-   Coremaking machinery and plants;
-   Knock-out equipment;
-   Other directly associated equipment.
The foreseeable significant hazards covered are listed in clause 5 and include:
-   Mechanical hazards, movement of machinery and workpieces, ejection of material, of liquids and gases, inadequacy of the mechanical strength;
-   Explosion, fire, exothermic reactions;
-   Contact with hot parts, gases and flames;
-   Noise and vibration;
-   Thermal heat radiation and conduction;
-   Harmful by-products, poisoning, pollution of operators' breathing air.
This standard applies to equipment covered by this standard which is placed on the market after the date of issue of this standard.
This standard does not cover the safety requirements for wax- and lost foam pattern production and wax removal equipment and drying ovens.
This standard does not apply to crane installations, winches, continuous conveyors or handling systems which could be an integral part of the above equipment.
The standard does not cover dust reduction equipment.

Sicherheitsanforderungen an Gießereimaschinen und -anlagen der Form- und Kernherstellung und dazugehörige Einrichtungen

Prescriptions de sécurité applicables aux machines et chantiers de moulage et de noyautage en fonderie et à leurs équipements annexes

Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo

Ta standard določa varnostne zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec za stroje in obrate, ki se uporabljajo v livarnah za izdelavo odlitkov in kalupov za enkratno uporabo. Upošteva predvidene velike nevarnosti, ki so posledica načrtovanja, izgradnje in postavitve, ki se lahko zgodijo med prevzemom, delovanjem, vzdrževanjem in izločitvijo iz uporabe. Določa preventivne ukrepe in načine potrjevanja za izločitev ali zmanjšanje teh nevarnosti. Določa zahteve za informacije o varnem delovanju in vzdrževanju, ki jih proizvajalec poda uporabniku. Ta standard velja za naslednjo opremo: - stroje in obrate, ki so zgrajeni za pripravo in/ali predelavo livarskih peskov; - stroje in obrate za izdelavo kalupov; - stroje in obrate za izdelavo jeder; - opremo za izbijanje; - ostalo neposredno povezano opremo. Zajete predvidene velike nevarnosti so naštete v Klavzuli 5 in vsebujejo: - mehanske nevarnosti, premikanje strojev in delovne opreme, izmet materiala, tekočin ali plinov, nezadostno mehansko trdnost; eksplozijo, požar, eksotermne reakcije; - stik z vročimi deli, plini in plameni; - hrup in vibracije; - sevanje in prevodnost termalne toplote; - nevarne stranske proizvode, zastrupitev, onesnaženost dihalnega zraka operaterja. Ta standard velja za opremo, zajeto s tem standardom, ki je bila dana na tržišče po datumu izdaje tega standarda. Ta standard ne zajema varnostne zahteve za proizvodnjo voščenih vzorcev in vzorcev, potopljenih v peno ter za opremo za odstranjevanje voska in pečice za sušenje. Ta standard ne velja za žerjave, vitle, neprekinjene transportne trakove ali sisteme za rokovanje, ki so lahko vgrajeni v zgoraj omenjeno opremo. Ta standard ne zajema opremo za zmanjševanje prašnosti.

General Information

Status
Published
Publication Date
21-Aug-2012
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Due Date
22-Aug-2012
Completion Date
22-Aug-2012

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
EN 710:2000+A1:2010/AC:2013
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.RSUHPRSicherheitsanforderungen an Gießereimaschinen und -anlagen der Form- und Kernherstellung und dazugehörige EinrichtungenPrescriptions de sécurité applicables aux machines et chantiers de moulage et de noyautage en fonderie et à leurs équipements annexesSafety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant associated equipment25.120.30Livarska opremaMoulding equipmentICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 710:1997+A1:2010/AC:2012SIST EN 710:2000+A1:2010/AC:2013en,fr,de01-januar-2013SIST EN 710:2000+A1:2010/AC:2013SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 710:2000+A1:2010/AC:2013
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 710:1997+A1:2010/AC
August 2012
Août 2012
August 2012 ICS 25.120.30 English version Version Française Deutsche Fassung

Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant associated equipment

Prescriptions de sécurité applicables aux machines et chantiers de moulage et de noyautage en fonderie et à leurs équipements annexes

Sicherheitsanforderungen an Gießereimaschinen und -anlagen der Form- und Kernherstellung und dazugehörige Einrichtungen This corrigendum becomes effective on 22 August 2012

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.