Railway applications - Definition of vehicle reference masses

TC/EC - Correction of the German title and addition of information in the last column of Table ZA.1 due to a Consultant's comment - Transport and packaging

Bahnanwendungen - Definition der Fahrzeugreferenzmassen

Applications ferroviaires - Definitions des masses de référence des véhicules

Železniške naprave - Določitev mase železniškega vozila

Namen tega dokumenta je določitev sklopa mas, ki se lahko uporabljajo za splošno začetno točko za določanje zahtev za načrtovanje, preskušanje, sprejem dobave, označevanje in delovanje železniških vozil. Namen tega evropskega standarda ni, da spremeni dimenzioniranje sistemov sestavnih del vozil z definicijo teh splošnih mas. Vendar, kadar se ustrezni standardi revidirajo ali novi razvijajo, se morajo mase, ki se bodo uporabile v standardih sistemov sestavnih del vozil kot osnova za načrtovanje, izraziti kot funkcija stanja mase, določene v tem standardu. Dokler se standardi ne spremenijo, obstoječa merila še naprej veljajo.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
09-Mar-2010
Withdrawal Date
04-Jul-2017
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
05-Jul-2017

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 15663:2009/AC:2010 (en)
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Corrigendum
EN 15663:2009/AC:2010 (de)
German language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Bahnanwendungen - Definition der FahrzeugreferenzmassenApplications ferroviaires - Definitions des masses de référence des véhiculesRailway applications - Definition of vehicle reference masses45.060.01Železniška vozila na splošnoRailway rolling stock in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 15663:2009/AC:2010SIST EN 15663:2009/AC:2010en,fr,de01-julij-2010SIST EN 15663:2009/AC:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 15663:2009/AC:2010EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 15663:2009/AC
March 2010
Mars 2010
März 2010 ICS 01.040.45; 45.060.01 English version Version Française Deutsche Fassung
Railway applications - Definition of vehicle reference masses
Applications ferroviaires - Definitions des masses de référence des véhicules
Bahnanwendungen - Definition der Fahrzeugreferenzmassen This corrigendum becomes effective on 10 March 2010 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 10 mars 2010 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.
Die Berichtigung tritt am 10.März 2010 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
Management Centre:
Avenue Marnix 17,
B-1000 Brussels © 2010 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Tous droits d'exploitation sous quelque forme et d
...

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Bahnanwendungen - Definition der FahrzeugreferenzmassenApplications ferroviaires - Definitions des masses de référence des véhiculesRailway applications - Definition of vehicle reference masses45.060.01Železniška vozila na splošnoRailway rolling stock in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 15663:2009/AC:2010SIST EN 15663:2009/AC:2010en,fr,de01-julij-2010SIST EN 15663:2009/AC:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 15663:2009/AC:2010EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 15663:2009/AC
March 2010
Mars 2010
März 2010 ICS 01.040.45; 45.060.01 English version Version Française Deutsche Fassung
Railway applications - Definition of vehicle reference masses
Applications ferroviaires - Definitions des masses de référence des véhicules
Bahnanwendungen - Definition der Fahrzeugreferenzmassen This corrigendum becomes effective on 10 March 2010 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 10 mars 2010 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.
Die Berichtigung tritt am 10.März 2010 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
Management Centre:
Avenue Marnix 17,
B-1000 Brussels © 2010 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.