Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and calculation of safety systems (ISO/TR 12489:2013)

ISO/TR 12489:2013 aims to close the gap between the state-of-the-art and the application of probabilistic calculations for the safety systems of the petroleum, petrochemical and natural gas industries. It provides guidelines for reliability and safety system analysts and the oil and gas industries.
The elementary approaches (e.g. PHA, HAZID, HAZOP, FMECA) are out of the scope of ISO/TR 12489:2013. Yet they are of utmost importance as their results provide the input information essential to properly undertake the implementation of the approaches described in ISO/TR 12489:2013: analytical formulae, Boolean approaches (reliability block diagrams, fault trees, event trees, etc.), Markov graphs and Petri nets.
ISO/TR 12489:2013 is focused on probabilistic calculations of random failures and, therefore, the non-random failures are out of the scope even if, to some extent, they are partly included into the reliability data collected from the field.

Erdöl-, petrochemische und Erdgasindustrie - Zuverlässigkeit der Modellierung und Berechnung von Sicherheitssystemen (ISO/TR 12489:2013)

Pétrole, pétrochimie et gaz naturel - Modélisation et calcul fiabilistes des systèmes de sécurité (ISO/TR 12489:2013)

Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Zanesljivost modeliranja in izračun varnostnega sistema (ISO/TR 12489:2013)

To tehnično poročilo želi zapolniti vrzel med najsodobnejšo tehnologijo in uporabo verjetnostnih izračunov za varnostne sisteme v petrokemični industriji ter industriji za predelavo nafte in zemeljskega plina. Poročilo podaja smernice za analitike sistemov zanesljivosti in varnosti v industriji za predelavo nafte in zemeljskega plina, ki jim omogočajo, da:
• pravilno razumejo pomen opredelitev, uporabljenih na področju zanesljivosti;
• prepoznajo
– zadevne varnostne sisteme;
– težave, s katerimi se lahko soočijo pri obravnavanju modeliranja zanesljivosti in izračunih varnostnih sistemov;
– relevantne verjetnostne parametre, ki jih je treba upoštevati;
• so obveščeni o učinkovitih rešitvah za premagovanje težav, s katerimi se soočijo, in lahko izvedejo
izračune na podlagi relevantnih verjetnostnih parametrov;
• pridobijo zadostno znanje o načelih in ogrodjih (npr. zmožnosti in omejitve modeliranja) ustaljenih pristopov, ki se trenutno uporabljajo na področju zanesljivosti:
– analitične formule;[1][2][13]
– Boolovi:
• blokovni diagrami zanesljivosti;[4]
• drevesa napak;[5]
– zaporedni diagrami: drevesa dogodkov,[8] diagrami vzroka in posledice[10] in diagram za analizo plasti zaščite (LOPA);[9]
– modeli Markova;[6]
– Petrijeve mreže;[7]
• pridobijo zadostno znanje o načelih verjetnostnih ocen:
– analitični izračuni (izvedeni npr. na Boolovih modelih ali modelih Markova);[1][2][3]
– simulacija Monte Carlo (izvedena npr. na Petrijevih mrežah[7]);
• izberejo pristop, ki ustreza zahtevnosti zadevnega varnostnega sistema in izvedene
raziskave zanesljivosti;
• varnost in zanesljivost (npr. za zagotavljanje proizvodnje, glejte točko 3.1.1) obravnavajo v okviru istega
ogrodja zanesljivosti.
Elementarni pristopi (npr. PHA, HAZID, HAZOP, FMECA) ne spadajo v področje uporabe tega tehničnega poročila. Kljub temu so ti pristopi nadvse pomembni in jih je treba primarno uporabiti, saj njihovi rezultati zagotovijo vhodne informacije, ki so ključnega pomena za ustrezno implementacijo pristopov, opisanih v tem tehničnem poročilu: analitičnih formul, Boolovih pristopov (blokovnih diagramov zanesljivosti, dreves napak, dreves
dogodkov itn.), grafov Markova in Petrijevih mrež.
To tehnično poročilo se osredotoča na verjetnostne izračune naključnih napak, zato nenaključne napake (tj. sistematične napake, kot so poimenovane v mednarodnem izrazju na področju zanesljivosti IEV 191[14]), ne spadajo v področje uporabe tega standarda, čeprav so v določeni meri vključene v podatke o zanesljivosti, zbrane na terenu.

General Information

Status
Published
Publication Date
26-Jan-2016
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
27-Jan-2016
Completion Date
27-Jan-2016

Buy Standard

Technical report
-TP CEN ISO/TR 12489:2016
English language
266 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016
01-marec-2016
3HWURNHPLþQDLQGXVWULMDWHULQGXVWULMD]DSUHGHODYRQDIWHLQ]HPHOMVNHJDSOLQD
=DQHVOMLYRVWPRGHOLUDQMDLQL]UDþXQYDUQRVWQHJDVLVWHPD ,6275
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and
calculation of safety systems (ISO/TR 12489:2013)

Erdöl-, petrochemische und Erdgasindustrie - Zuverlässigkeit der Modellierung und

Berechnung von Sicherheitssystemen (ISO/TR 12489:2013)

Pétrole, pétrochimie et gaz naturel - Modélisation et calcul fiabilistes des systèmes de

sécurité (ISO/TR 12489:2013)
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN ISO/TR 12489:2016
ICS:
75.180.01 Oprema za industrijo nafte in Equipment for petroleum and
zemeljskega plina na splošno natural gas industries in
general
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016
CEN ISO/TR 12489
TECHNICAL REPORT
RAPPORT TECHNIQUE
January 2016
TECHNISCHER BERICHT
ICS 75.200; 75.180.01
English Version
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -
Reliability modelling and calculation of safety systems
(ISO/TR 12489:2013)

Pétrole, pétrochimie et gaz naturel - Modélisation et Erdöl-, petrochemische und Erdgasindustrie -

calcul fiabilistes des systèmes de sécurité (ISO/TR Zuverlässigkeit der Modellierung und Berechnung von

12489:2013) Sicherheitssystemen (ISO/TR 12489:2013)

This Technical Report was approved by CEN on 28 March 2015. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC 12.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,

Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,

Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and

United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2016 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN ISO/TR 12489:2016 E

worldwide for CEN national Members.
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016
CEN ISO/TR 12489:2016 (E)
Contents Page

European foreword ....................................................................................................................................................... 3

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016
CEN ISO/TR 12489:2016 (E)
European foreword

This document (CEN ISO/TR 12489:2016) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 67

“Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries”

in collaboration with Technical Committee CEN/TC 12 “Materials, equipment and offshore structures

for petroleum, petrochemical and natural gas industries” the secretariat of which is held by NEN.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent

rights.
Endorsement notice

The text of ISO/TR 12489:2013 has been approved by CEN as CEN ISO/TR 12489:2016 without any

modification.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016
TECHNICAL ISO/TR
REPORT 12489
First edition
2013-11-01
Petroleum, petrochemical and natural
gas industries — Reliability modelling
and calculation of safety systems
Pétrole, pétrochimie et gaz naturel — Modélisation et calcul
fiabilistes des systèmes de sécurité
Reference number
ISO/TR 12489:2013(E)
ISO 2013
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016
ISO/TR 12489:2013(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2013

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form

or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior

written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of

the requester.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Published in Switzerland
ii © ISO 2013 – All rights reserved
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016
ISO/TR 12489:2013(E)
Contents Page

Foreword ..........................................................................................................................................................................................................................................v

Introduction ................................................................................................................................................................................................................................vi

1 Scope ................................................................................................................................................................................................................................. 1

2 Analysis framework ........................................................................................................................................................................................... 2

2.1 Users of this Technical Report ................................................................................................................................................... 2

2.2 ISO/TR 12489 with regard to risk and reliability analysis processes ..................................................... 2

2.3 Overview of the reliability modelling and calculation approaches considered in this

Technical Report .................................................................................................................................................................................... 4

2.4 Safety systems and safety functions ..................................................................................................................................... 7

3 Terms and definitions ..................................................................................................................................................................................... 8

3.1 Basic reliability concepts ............................................................................................................................................................... 8

3.2 Failure classification........................................................................................................................................................................20

3.3 Safety systems typology ...............................................................................................................................................................24

3.4 Maintenance issues ..........................................................................................................................................................................25

3.5 Other terms .............................................................................................................................................................................................28

3.6 Equipment-related terms ...........................................................................................................................................................29

4 Symbols and abbreviated terms ........................................................................................................................................................30

5 Overview and challenges ..........................................................................................................................................................................33

5.1 General considerations about modelling and calculation challenges ..................................................33

5.2 Deterministic versus probabilistic approaches .......................................................................................................35

5.3 Safe failure and design philosophy .....................................................................................................................................35

5.4 Dependent failures ...........................................................................................................................................................................36

5.5 Human factors ......................................................................................................................................................................................37

5.6 Documentation of underlying assumptions ...............................................................................................................40

6 Introduction to modelling and calculations..........................................................................................................................41

6.1 Generalities about safety systems operating in “on demand” or “continuous” modes .........41

6.2 Analytical approaches ....................................................................................................................................................................44

7 Analytical formulae approach (low demand mode) .....................................................................................................47

7.1 Introduction ...........................................................................................................................................................................................47

7.2 Underlying hypothesis and main assumptions ........................................................................................................47

7.3 Single failure analysis .....................................................................................................................................................................48

7.4 Double failure analysis ..................................................................................................................................................................50

7.5 Triple failure analysis .....................................................................................................................................................................55

7.6 Common cause failures .................................................................................................................................................................56

7.7 Example of implementation of analytical formulae: the PDS method .................................................57

7.8 Conclusion about analytical formulae approach ....................................................................................................57

8 Boolean and sequential approaches .............................................................................................................................................58

8.1 Introduction ...........................................................................................................................................................................................58

8.2 Reliability block diagrams (RBD) .........................................................................................................................................58

8.3 Fault Tree Analysis (FTA) ............................................................................................................................................................59

8.4 Sequence modelling: cause consequence diagrams, event tree analysis, LOPA ..........................61

8.5 Calculations with Boolean models ......................................................................................................................................61

8.6 Conclusion about the Boolean approach .......................................................................................................................64

9 Markovian approach .....................................................................................................................................................................................65

9.1 Introduction and principles ......................................................................................................................................................65

9.2 Multiphase Markov models .......................................................................................................................................................68

9.3 Conclusion about the Markovian approach ................................................................................................................69

10 Petri net approach ...........................................................................................................................................................................................69

10.1 Basic principle ......................................................................................................................................................................................69

10.2 RBD driven Petri net modelling .............................................................................................................................................71

© ISO 2013 – All rights reserved iii
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016
ISO/TR 12489:2013(E)

10.3 Conclusion about Petri net approach ...............................................................................................................................74

11 Monte Carlo simulation approach ...................................................................................................................................................74

12 Numerical reliability data uncertainty handling .............................................................................................................74

13 Reliability data considerations ..........................................................................................................................................................75

13.1 Introduction ...........................................................................................................................................................................................75

13.2 Reliability data sources.................................................................................................................................................................76

13.3 Required reliability data ..............................................................................................................................................................78

13.4 Reliability data collection ...........................................................................................................................................................80

14 Typical applications .......................................................................................................................................................................................80

14.1 Introduction ...........................................................................................................................................................................................80

14.2 Typical application TA1: single channel .........................................................................................................................82

14.3 Typical application TA2: dual channel .............................................................................................................................97

14.4 Typical application TA3: popular redundant architecture ..........................................................................110

14.5 Typical application TA4: multiple safety system .................................................................................................119

14.6 Typical application TA5: emergency depressurization system (EDP) ..............................................124

14.7 Conclusion about typical applications ..........................................................................................................................135

Annex A (informative) Systems with safety functions .................................................................................................................136

Annex B (informative) State analysis and failure classification ........................................................................................146

Annex C (informative) Relationship between failure rate, conditional and unconditional failure

intensities and failure frequency .................................................................................................................................................152

Annex D (informative) Broad models for demand mode (reactive) safety systems ....................................160

Annex E (informative) Continuous mode (preventive) safety systems ......................................................................167

Annex F (informative) Multi-layers safety systems/multiple safety systems .....................................................170

Annex G (informative) Common cause failures ..................................................................................................................................173

Annex H (informative) The human factor ................................................................................................................................................180

Annex I (informative) Analytical formulae .............................................................................................................................................186

Annex J (informative) Sequential modelling .........................................................................................................................................207

Annex K (informative) Overview of calculations with Boolean models....................................................................213

Annex L (informative) Markovian approach .........................................................................................................................................221

Annex M (informative) Petri net modelling............................................................................................................................................239

Annex N (informative) Monte Carlo simulation approach ......................................................................................................248

Annex O (informative) Numerical uncertainties handling .....................................................................................................252

Bibliography .........................................................................................................................................................................................................................255

iv © ISO 2013 – All rights reserved
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016
ISO/TR 12489:2013(E)
Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards

bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out

through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical

committee has been established has the right to be represented on that committee. International

organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.

ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of

electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are

described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the

different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the

editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any

patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on

the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not

constitute an endorsement.

For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity

assessment, as well as information about ISO’s adherence to the WTO principles in the Technical Barriers

to Trade (TBT) see the following URL: Foreword - Supplementary information

The committee responsible for this document is ISO/TC 67, Materials, equipment and offshore structures

for petroleum, petrochemical and natural gas industries.

This first edition of ISO/TR 12489 belongs of the family of reliability related standards developed

by ISO/TC 67:

— ISO 14224, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Collection and exchange of reliability

and maintenance data for equipment

— ISO 20815, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Production assurance and

reliability management
© ISO 2013 – All rights reserved v
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016
ISO/TR 12489:2013(E)
Introduction

Safety systems have a vital function in petroleum, petrochemical and natural gas industries where

safety systems range from simple mechanical safety devices to safety instrumented systems.

They share three important characteristics which make them difficult to handle:

1) They should be designed to achieve good balance between safety and production. This implies a

high probability of performing the safety action as well as a low frequency of spurious actions.

2) Some of their failures are not revealed until relevant periodic tests are performed to detect and

repair them.

3) A given safety system rarely works alone. It generally belongs to a set of several safety systems (so-

called multiple safety systems) working together to prevent accidents.

Therefore improving safety may be detrimental to dependability and vice versa. These two aspects

should therefore, ideally, be handled at the same time by the same reliability engineers. However, in

reality they are generally considered separately and handled by different persons belonging to different

departments. Moreover this is encouraged by the international safety standards, which exclude

dependability from their scopes, and the international dependability (see 3.1.1) standard, which excludes

safety from theirs. This may lead to dangerous situations (e.g. safety system disconnected because of

too many spurious trips) as well as high production losses.

The proof of the conservativeness of probabilistic calculations of safety systems is generally required

by safety authorities. Unfortunately, managing the systemic dependencies introduced by the periodic

tests to obtain conservative results implies mathematical difficulties which are frequently ignored. The

impact is particularly noticeable for redundant safety systems and multiple safety systems. Awareness

of these challenges is important for reliability engineers as well as safety managers and decision makers,

utilizing reliability analytical support.

Most of the methods and tools presently applied in reliability engineering have been developed since

the 1950s before the emergence of personal computers when only pencil and paper were available. At

that time the reliability pioneers could only manage simplified models and calculations but this has

completely changed because of the tremendous improvement in the computation means achieved over

the past 30 years. Nowadays, models and calculations which were once impossible are carried out

with a simple laptop computer. Flexible (graphical) models and powerful algorithms based on sound

mathematics are now available to handle “industrial size” systems (i.e. many components with complex

interactions). This allows the users to focus on the analysis of the systems and assessment of results,

rather than on the calculations themselves. All the approaches described in this Technical Report have

been introduced in the petroleum, petrochemical and natural gas industries as early as the 1970s where

they have proven to be very effective. They constitute the present time state-of-the-art in reliability

calculations. Nevertheless some of them have not been widely disseminated in this sector although

they can be of great help for reliability engineers to overcome the problems mentioned above. This is

particularly true when quantitative reliability or availability requirements need confirmation and/or

when the objective of the reliability study lay beyond the scope of the elementary approaches.

The present document is a “technical” report and its content is obviously “technical”. Nevertheless, it

only requires a basic knowledge in probabilistic calculation and mathematics and any skilled reliability

engineer should have no difficulties in using it.
vi © ISO 2013 – All rights reserved
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016
TECHNICAL REPORT ISO/TR 12489:2013(E)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries —
Reliability modelling and calculation of safety systems
1 Scope

This Technical Report aims to close the gap between the state-of-the-art and the application of probabilistic

calculations for the safety systems of the petroleum, petrochemical and natural gas industries. It provides

guidelines for reliability and safety system analysts and the oil and gas industries to:

• understand the correct meaning of the definitions used in the reliability field;

• identify
— the safety systems which may be concerned,

— the difficulties encountered when dealing with reliability modelling and calculation of

safety systems,
— the relevant probabilistic parameters to be considered;

• be informed of effective solutions overcoming the encountered difficulties and allowing to undertake

the calculations of relevant probabilistic parameters;

• obtain sufficient knowledge of the principles and framework (e.g. the modelling power and

limitations) of the well-established approaches currently used in the reliability field:

[1][2][13]
— analytical formulae;
— Boolean:
[4]
• reliability block diagrams;
[5]
• fault trees;
[8] [10] [9]
— sequential: event trees, cause consequence diagrams and LOPA;
[6]
— Markovian;
[7]
— Petri nets;
• obtain sufficient knowledge of the principles of probabilistic evaluations:
[1][2][3]
— analytical calculations (e.g. performed on Boolean or Markovian models);
[7]
— and Monte Carlo simulation (e.g. performed on Petri nets );

• select an approach suitable with the complexity of the related safety system and the reliability study

which is undertaken;

• handle safety and dependability (e.g. for production assurance purpose, see 3.1.1) within the same

reliability framework.

The elementary approaches (e.g. PHA, HAZID, HAZOP, FMECA) are out of the scope of this Technical

Report. Yet they are of utmost importance and ought to be applied first as their results provide the input

information essential to properly undertake the implementation of the approaches described in this

Technical Report: analytical formulae, Boolean approaches (reliability block diagrams, fault trees, event

trees, etc.), Markov graphs and Petri nets.
© ISO 2013 – All rights reserved 1
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 12489:2016
ISO/TR 12489:2013(E)

This Technical Report is focused on probabilistic calculations of random failures and, therefore, the non-

[14]

random (i.e. systematic failures as per the international reliability vocabulary IEV 191 ) failures are out

of the scope even if, to some extent, they are partly included into the reliability data collected from the field.

2 Analysis framework
2.1 Users of this Technical Report

This Technical Report is intended for the following users, in a role defining the scope of work of reliability

models (customer or decision-maker), executing reliability analysis or as a risk analyst using these

calculations:

• Installation/Plant/Facility: operating facility staff, e.g. safety, maintenance and engineering personnel.

• Owner/Operator/Company: reliability staff or others analysing or responsible for reliability

studies for safety related equipment located in company facilities.

• Industry: groups of companies collaborating to enhance reliability of safety systems and safety

functions. The use of this Technical Report supports “reliability analytical best practices” for the

[54]
benefit of societal
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.