Space engineering - Mechanical shock design and verification handbook

The intended users of the “Mechanical shock design and verification handbook” are engineers involved in design, analysis and verification in relation to shock environment in spacecraft. The current know-how relevant to mechanical shock design and verification is documented in this handbook in order to make this expertise available to all European spacecraft and payload developers.
The handbook provides adequate guidelines for shock design and verification; therefore it includes advisory information, recommendations and good practices, rather than requirements.
The handbook covers the shock in its globally, from the derivation of shock input to equipment and sub-systems inside a satellite structure, until its verification to ensure a successful qualification, and including its consequences on equipment and sub-systems. However the following aspects are not treated herein:
- No internal launcher shock is treated in the frame of this handbook even if some aspects are common to those presented hereafter. They are just considered as a shock source (after propagation in the launcher structure) at launcher/spacecraft interface.
- Shocks due to fall of structure or equipment are not taken into account as they are not in the frame of normal development of a spacecraft.

Raumfahrttechnik - Handbuch zu mechanischem Design und Verifikation für Stöße

Ingénierie spatiale - Chocs mécaniques: Manuel de conception et de vérification

Vesoljska tehnika - Priročnik za načrtovanje in preverjanje mehanskih udarcev

Predvideni uporabniki »Priročnika za načrtovanje in preverjanje mehanskih udarcev« so inženirji, ki se ukvarjajo s projektiranjem, analiziranjem ali preverjanjem v zvezi z udarci v okolju uporabe vesoljskih plovil. Ta priročnik dokumentira dosedanje strokovno znanje v zvezi z načrtovanjem in preverjanjem mehanskih udarcev, da se dostop do njega omogoči vsem evropskim razvijalcem vesoljskih plovil in nosilnih raket.
Priročnik zagotavlja ustrezne smernice za načrtovanje in preverjanje mehanskih udarcev; kot tak vsebuje informacije svetovalne narave, priporočila ter dobre prakse in ne podaja zahtev.
Priročnik obravnava celoten potek udarca, od vira udarca v opremo in podsisteme znotraj satelitske strukture do njegovega preverjanja, da se zagotovi uspešna kvalifikacija, vključuje pa tudi posledice udarca na opremo in podsisteme. Ne obravnava pa naslednjih vidikov:
– v okviru tega priročnika niso obravnavani udarci v notranjosti lansirnika, čeprav so nekateri vidiki skupni tistim, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Obravnavani so le kot vir udarcev (po širjenju skozi konstrukcijo lansirnika) na vmesniku med lansirnikom in vesoljskim plovilom;
– udarci zaradi padca konstrukcije ali opreme niso upoštevani, saj ne sodijo v okvir običajnega razvoja vesoljskega plovila.

General Information

Status
Published
Publication Date
07-Jun-2022
Technical Committee
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
08-Jun-2022
Due Date
29-Jun-2022
Completion Date
08-Jun-2022

Buy Standard

Technical report
TP CEN/TR 17603-32-25:2022 - BARVE
English language
540 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CEN/TR 17603-32-25:2022
01-september-2022
Vesoljska tehnika - Priročnik za načrtovanje in preverjanje mehanskih udarcev
Space engineering - Mechanical shock design and verification handbook
Raumfahrttechnik - Handbuch zu mechanischem Design und Verifikation für Stöße
Ingénierie spatiale - Chocs mécaniques: Manuel de conception et de vérification
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/TR 17603-32-25:2022
ICS:
49.140 Vesoljski sistemi in operacije Space systems and
operations
SIST-TP CEN/TR 17603-32-25:2022 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17603-32-25:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17603-32-25:2022


TECHNICAL REPORT CEN/TR 17603-32-25

RAPPORT TECHNIQUE

TECHNISCHER BERICHT
June 2022
ICS 49.035; 49.140

English version

Space engineering - Mechanical shock design and
verification handbook
Ingénierie spatiale - Chocs mécaniques: Manuel de Raumfahrttechnik - Handbuch zu mechanischem
conception et de vérification Design und Verifikation für Stöße


This Technical Report was approved by CEN on 13 April 2022. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/CLC/JTC 5.

CEN and CENELEC members are the national standards bodies and national electrotechnical committees of Austria, Belgium,
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia,
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.
CEN-CENELEC Management Centre:
Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2022 CEN/CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means Ref. No. CEN/TR 17603-32-25:2022 E
reserved worldwide for CEN national Members and for
CENELEC Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17603-32-25:2022
CEN/TR 17603-32-25:2022 (E)
Table of contents
European Foreword . 9
Introduction . 10
1 Scope . 11
2 References. 12
2.1 References of Part 1 . 12
2.2 References of Part 2 . 12
2.3 References of Part 3 . 14
2.4 References of Part 4 . 16
3 Terms, definitions and abbreviated terms . 19
3.1 Terms and definitions from other documents . 19
3.2 Terms and definitions specific to the present document . 19
3.3 Abbreviated terms. 20
4 Background – Shock environment description . 24
4.1 Shock definition and main characteristics . 24
4.1.1 Shock definition . 24
4.1.2 Physical aspects of shocks . 25
4.1.3 Main shock effects . 25
4.1.4 Shock response spectra (SRS) . 26
5 Shock events . 31
5.1 Shock occurrence . 31
5.2 Shock environmental categories . 31
6 Introduction to shock design and verification process . 34
6.1 Presentation of the global process . 34
6.2 Means to conduct an evaluation of shock environment and criticality.
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.