Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard

CISPR 14-2:2015 is available as CISPR 14-2:2015 RLV which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition.
CISPR 14-2:2015 deals with the electromagnetic immunity of appliances and similar apparatus for household and similar purposes that use electricity, as well as electric toys and electric tools, the rated voltage of the apparatus being not more than 250 V for single-phase apparatus to be connected to phase and neutral, and 480 V for other apparatus. Apparatus may incorporate motors, heating elements or their combination, may contain electric or electronic circuitry, and may be powered by the mains, by transformer, by batteries, or by any other electrical power source. Apparatus not intended for household use, but which nevertheless may require the immunity level, such as apparatus intended to be used by laymen in shops, in light industry and on farms, are within the scope of this standard, as far as they are included in CISPR 14-1. In addition, the following are also included in the scope of this standard:
- microwave ovens for domestic use and catering;
- cooking hobs and cooking ovens, heated by means of r.f. energy;
- (single- and multiple-zone) induction cooking appliances;
- appliances for personal care equipped with radiators in the range from UV to IR, inclusive (this includes visible light);
- power supplies and battery chargers provided with or intended for apparatus within the scope of this standard.
This second edition cancels and replaces the first edition published in 1997, Amendment 1:2001 and Amendment 2:2008. It constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:
- 5.1: For ESD tests on contacts of plugs and sockets the note ("The 4 kV contact discharge shall be applied to conductive accessible parts. Metallic contacts, such as in battery compartments or in socket outlets, are excluded from this requirement.") saying that no test on contacts is necessary has been removed. The IEC 61000-4-2 includes a detailed description how to deal with ESD on contacts and other surfaces. Also discharge on HCP and VCP is required by the basic standard IEC 61000-4-2.
- 5.3 and 5.4: The tables for tests at D.C. power ports according IEC 61000-4-6 are aligned with the generic standards and are the same for 5.3 and 5.4.
- 5.3 and 5.4: For EUT with single mains cable and not other cable, the test set-up as shown in Figure 2 shall be used. The set-up as described in Annex F of IEC 61000-4-6:2013 shall not be used.
- 5.5: The IEC 61000-4-22 has been introduced as alternative method for testing radiated immunity.
- 5.6: No line-to-earth surges are applied to products which do not have provision for connection to earth.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit - Produktfamiliennorm

Compatibilité électromagnétique - Exigences relatives aux appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues - Partie 2: Immunité - Norme de famille de produits

Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 2. del: Odpornost - Standard za družino izdelkov (CISPR 14-2:2015)

1.1 Ta del standarda CISPR 14 obravnava elektromagnetno odpornost naprav ter podobnih aparatov za gospodinjske in podobne namene, ki porabljajo elektriko, ter električnih igrač in električnega orodja, pri čemer je lahko nazivna napetost aparatov največ 250 V za enofazne aparate pri priključitvi faze in nevtralnega vodnika ter 480 V za druge aparate. Aparati lahko vključujejo motorje, grelne elemente ali kombinacijo obojih in električno ali elektronsko vezje, napajajo pa se lahko prek omrežja, transformatorja, akumulatorja ali prek drugega vira električne energije.
Področje uporabe tega standarda zajema aparate, ki niso namenjeni za gospodinjsko uporabo, vendar lahko zahtevajo raven odpornosti, kot so aparati, namenjeni za laično uporabo v trgovinah, lahki industriji in na kmetijah, in sicer pod pogojem, da jih vključuje standard CISPR 14-1. Področje uporabe tega standarda vključuje tudi naslednje:
– mikrovalovne pečice za domačo uporabo in namene v gostinstvu;
– kuhalnike in pečice, ki jih segreva radiofrekvenčna energija;
– indukcijske kuhalnike (z eno ali več kuhalnimi ploščami);
– naprave za osebno nego, opremljene z grelniki z razponom od (vključno z) UV do (vključno z) IR (to vključuje vidno svetlobo);
– napajalne enote in polnilnike baterij, priložene aparatom, ki spadajo na področje uporabe tega standarda, ali namenjene zanje.
1.2 Ta standard se ne uporablja za:
– opremo za namene osvetlitve;
– aparate, ki so zasnovani posebej za zahtevne industrijske namene;
– aparate, ki so namenjeni za uporabo kot del stalne električne napeljave v stavbah (npr. varovalke,
odklopniki, kabli in stikala);
– aparate, ki so namenjeni za uporabo na mestih, kjer prevladujejo posebne razmere izpostavljenosti elektromagnetnim valovom, na primer v bližini močnih elektromagnetnih polj (oddajna postaja) ali na mestih z močnimi impulzi v napajalnem omrežju
(elektrarna);
– radijske in televizijske sprejemnike, zvočno in video opremo ter elektronska glasbila, ki niso igrače;
– električne medicinske naprave;
– osebne računalnike in podobno opremo, ki ne vključuje igrač;
– radijske sprejemno-oddajne enote;
– aparate, zasnovane izključno za uporabo v vozilih;
– sisteme za nadzor dojenčkov.
1.3 Zajema zahteve glede odpornosti v frekvenčnem razponu od 0 Hz do 400 GHz.
1.4 Ta standard ne vključuje vplivov elektromagnetnih pojavov v zvezi z varnostjo aparatov. Ti so zajeti v drugih standardih (na primer v skupini standardov IEC 60335).
Neobičajno delovanje aparatov, kot na primer pri simuliranih napakah električnega vezja za preskusne namene, se ne obravnava.
OPOMBA 1: Opozoriti je treba na dejstvo, da so za aparate, ki so namenjeni za uporabo
na krovu ladij ali letal, morda potrebne dodatne zahteve.
1.5 Cilj tega standarda je opredeliti zahteve glede odpornosti za aparate, ki so opredeljeni za to področje uporabe, v zvezi z neprekinjenimi in začasnimi ter vodenimi in sevanimi motnjami elektromagnetnega sevanja, vključno z elektrostatičnimi razelektritvami.
Te zahteve predstavljajo osnovne zahteve glede odpornosti v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.
OPOMBA 2: V posebnih primerih lahko nastopijo okoliščine, v katerih lahko stopnje motenj presežejo preskusne vrednosti,
določene v tem standardu. V teh primerih je morda treba uporabiti posebne ukrepe za ublažitev.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
02-Apr-2015
Withdrawal Date
24-Mar-2018
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
05-Oct-2023
Completion Date
05-Oct-2023

Relations

Buy Standard

Standard
EN 55014-2:2015
English language
26 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)


SLOVENSKI STANDARD
01-maj-2015
1DGRPHãþD
SIST EN 55014-2:1997
SIST EN 55014-2:1997/A1:2002
SIST EN 55014-2:1997/A2:2009
(OHNWURPDJQHWQD]GUXåOMLYRVW=DKWHYH]D HOHNWULþQH JRVSRGLQMVNHDSDUDWH
HOHNWULþQDURþQDRURGMDLQSRGREQHDSDUDWHGHO2GSRUQRVW6WDQGDUG]D
GUXåLQRL]GHONRY &,635
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools
and similar apparatus -- Part 2: Immunity - Product family standard
Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte,
Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte -- Teil 2: Störfestigkeit -
Produktfamiliennorm
Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques,
outillages électriques et appareils analogues -- Partie 2: Immunité - Norme de famille de
produits
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 55014-2:2015
ICS:
33.100.20 Imunost Immunity
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

EUROPEAN STANDARD EN 55014-2
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
April 2015
ICS 33.100 Supersedes EN 55014-2:1997
English Version
Electromagnetic compatibility - Requirements for household
appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2:
Immunity - Product family standard
(CISPR 14-2:2015)
Compatibilité électromagnétique - Exigences relatives aux Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an
appareils électrodomestiques, outillages électriques et Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche
appareils analogues - Partie 2: Immunité - Norme de famille Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit - Produktfamiliennorm
de produits (CISPR 14-2:2015)
(CISPR 14-2:2015)
This European Standard was approved by CENELEC on 2015-03-25. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2015 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
Ref. No. EN 55014-2:2015 E
Foreword
The text of document CIS/F/652/FDIS, future CISPR 14-2, prepared by CISPR SC F “Interference
relating to household appliances tools, lighting equipment and similar apparatus” of CISPR
“International special committee on radio interference” was submitted to the IEC-CENELEC parallel
vote and approved by CENELEC as EN 55014-2:2015.

The following dates are fixed:
– latest date by which the document has to be implemented at (dop) 2015-12-25
national level by publication of an identical national
standard or by endorsement
– latest date by which the national standards conflicting with (dow) 2018-03-25
the document have to be withdrawn

This document supersedes EN 55014-2:1997.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.
Endorsement notice
The text of the International Standard CISPR 14-2:2015 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards
indicated:
IEC 60335 (series) NOTE Harmonized as EN 60335 (series).
IEC 61558-2-7 NOTE Harmonized as EN 61558-2-7.

- 3 - EN 55014-2:2015
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications
The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
NOTE 1 When an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant
EN/HD applies.
NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available here:
www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year

IEC 60050 series International Electrotechnical Vocabulary - series
IEC 61000-4-2 2008 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part EN 61000-4-2 2009
4-2: Testing and measurement techniques
- Electrostatic discharge immunity test
IEC 61000-4-3 2006 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part EN 61000-4-3 2006
4-3: Testing and measurement techniques
- Radiated, radio-frequency,
electromagnetic field immunity test
+A1 2007  +A1 2008
+A2 2010  +A2 2010
IEC 61000-4-4 2012 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part EN 61000-4-4 2012
4-4: Testing and measurement techniques
- Electrical fast transient/burst immunity
test
IEC 61000-4-5 2014 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part EN 61000-4-5 2014
4-5: Testing and measurement techniques
- Surge immunity test
IEC 61000-4-6 2013 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part EN 61000-4-6 2014
4-6: Testing and measurement techniques
- Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields
IEC 61000-4-11 2004 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part EN 61000-4-11 2004
4-11: Testing and measurement
techniques - Voltage dips, short
interruptions and voltage variations
immunity tests
IEC 61000-4-22 2010 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part EN 61000-4-22 2011
4-22: Testing and measurement
techniques - Radiated emission and
immunity measurements in fully anechoic
rooms (FARs)
CISPR 14-1 2005 Electromagnetic compatibility - EN 55014-1 2006
Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus -- Part
1: Emission
+A1 2008  +A1 2009
+A2 2011  +A2 2011
CISPR 14-2 ®
Edition 2.0 2015-02
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
IN TERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

C OMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES

Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances,

electric tools and similar apparatus –

Part 2: Immunity – Product family standard

Compatibilité électromagnétique – Exigences relatives aux appareils

électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues –

Partie 2: Immunité – Norme de famille de produits

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE
ICS 33.100 ISBN 978-2-8322-2218-8

– 2 – CISPR 14-2:2015 © IEC 2015
CONTENTS
FOREWORD . 4
INTRODUCTION . 6
1 Scope . 7
2 Normative references. 8
3 Terms, definitions and abbreviations . 9
3.1 Terms and definitions . 9
3.2 Abbreviations . 11
4 Classification of apparatus . 11
5 Tests . 12
5.1 Electrostatic discharge . 12
5.2 Fast transients . 12
5.3 Injected currents, 0,15 MHz to 230 MHz . 13
5.4 Injected currents, 0,15 MHz to 80 MHz . 15
5.5 Radio frequency electromagnetic fields, 80 MHz to 1 000 MHz . 16
5.6 Surges . 16
5.7 Voltage dips . 17
6 Performance criteria . 17
7 Applicability of immunity tests . 18
7.1 General . 18
7.2 Application of tests for the different categories of apparatus . 18
7.2.1 Category I . 18
7.2.2 Category II . 19
7.2.3 Category III . 19
7.2.4 Category IV. 19
8 Conditions during testing . 19
9 Assessment of conformity . 20
9.1 Single product evaluation . 20
9.2 Statistical evaluation . 20
9.3 In case of dispute . 21
Annex A (informative) Guidance for permissible degradation . 22
Bibliography . 23

Figure 1 – Examples of ports. 9
Figure 2 – Example for a test set-up for large EUTs (e. g. refrigerators) where the
cable leaves the EUT on a height of more than 1 m above the floor . 15

Table 1 – Enclosure port . 12
Table 2 – Ports for signal lines and control lines . 12
Table 3 – Input and output d.c. power ports . 13
Table 4 – Input and output a.c. power ports . 13
Table 5 – Ports for signal lines and control lines . 14
Table 6 – Input and output d.c. power ports . 14
Table 7 – Input and output a.c. power ports . 14
Table 8 – Ports for signal lines and control lines . 15

CISPR 14-2:2015 © IEC 2015 – 3 –
Table 9 – Input and output d.c. power ports . 16
Table 10 – Input and output a.c. power ports . 16
Table 11 – Enclosure port . 16
Table 12 – Input a.c. power ports . 17
Table 13 – Input a.c. power ports . 17
Table A.1 – Examples of degradations . 22

– 4 – CISPR 14-2:2015 © IEC 2015
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
____________
ELECTROMAGNETI
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.