Safety of machine tools - Transfer and special-purpose machines

2010-02-01 EMA: Consultants assigned following e-mail from PM received on 2010-02-01.
TC - Modifications in the English mother standard and in the two other reference versions regarding the references to EN 954-1 in Clauses 2 and 5.

Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Transfer- und Einzweck- oder Sondermaschinen

Sécurité des machines-outils - Machines transfert et machines spéciales

Varnost obdelovalnih strojev - Stroji za prenos in posebne namene

Ta standard določa tehnične varnostne zahteve in zaščitne ukrepe, ki jih morajo uporabiti osebe, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, gradnjo in dobavo (vključno s podatki, ki jih je treba zagotoviti za namestitev in razstavljanje, z ureditvijo prevoza in vzdrževanja) strojev za prenos in posebne namene (glej 3.1). Ti stroji so zasnovani za predelavo samo vnaprej določenih kovin ali obdelovancev iz podobnega materiala, ali omejene skupine ali podobnih obdelovancev z vnaprej določenim zaporedjem operacij strojne obdelave in procesnih parametrov.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
02-Mar-2010
Withdrawal Date
18-Sep-2018
Technical Committee
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
18-Sep-2018
Due Date
11-Oct-2018
Completion Date
19-Sep-2018

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 14070:2004+A1:2009/AC:2010
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Varnost obdelovalnih strojev - Stroji za prenos in posebne nameneSicherheit von Werkzeugmaschinen - Transfer- und Einzweck- oder SondermaschinenSécurité des machines-outils - Machines transfert et machines spécialesSafety of machine tools - Transfer and special-purpose machines25.080.01Stroji na splošnoMachine tools in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010SIST EN 14070:2004+A1:2009/AC:2010en,fr,de01-april-2010SIST EN 14070:2004+A1:2009/AC:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 14070:2004+A1:2009/AC:2010EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 14070:2003+A1:2009/AC
February 2010
Février 2010
Februar 2010 ICS 25.080.01 English version Version Française Deutsche Fassung
Safety of machine tools - Transfer and special-purpose machines
Sécurité des machines-outils - Machines transfert et machines spéciales
Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Transfer- und Einzweck- oder
Sondermaschinen This corrigendum becomes effective on 17 February 2010 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prendr
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.