Neveljavni signali - Signalna oznaka »Signal ne velja« - Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.023)

Ta specifikacija določa obliko in osnovne dimenzije signalnega sredstva za signalno oznako »Signal
ne velja«. Signalna oznaka neveljavnega signala se uporablja za glavne signale, predsignale, ponavljalnike glavnih signalov, mejne tirne signale, premikalne signale na drči, ki se ne uporabljajo ali so izvzeti iz nje.

General Information

Status
Published
Publication Date
13-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
10-Mar-2011
Due Date
15-Mar-2011
Completion Date
14-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
TS 1090:2011
Slovenian language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1090


TEHNIČNA

april 2011
SPECIFIKACIJANeveljavni signali – Signalna oznaka »Signal ne velja« –
Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.023)


Referenčna oznaka
ICS 03.220.30, 93.100 SIST-TS 1090:2011 (sl)Nadaljevanje na straneh od 2 do 5


© 2011-04 Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TS 1090 : 2011
NACIONALNI UVOD
Tehnična specifikacija SIST-TS 1090 (sl), Neveljavni signali – Signalna oznaka »Signal ne velja« –
Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.023), 2011, ima status slovenske tehnične
specifikacije.

NACIONALNI PREDGOVOR
Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.
Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno
področje.

ZVEZE S STANDARDI
S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST-TS 1099 Označevanje signalnih znakov in oznak prometne signalizacije ter
telekomunikacijske opreme ob železniški progi
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.


2

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TS 1090 : 2011

VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe .4
2 Izrazi in definicije .4
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti.4
4 Videz signalne oznake.4
5 Mesto namestitve .4
6 Oblika in osnovne dimenzije.4
7 Material in izdelava.
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.