Premikalni signali – Območni premikalni signali – Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.016)

Ta specifikacija določa obliko in osnovne dimenzije svetlobnega območnega premikalnega signala, ki kaže, ali je od tega signala naprej premik dovoljen ali prepovedan.
Območni premikalni signal je namenjen za kritje enega premikalnega območja pred drugim, ene skupine ranžirnih tirov pred drugo, za kritje tirne skupine za sprejem in tirne skupine za odpravo vlakov ali tirne skupine za sprejem in odpravo vlakov pred ranžirno skupino tirov.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
10-Mar-2011
Due Date
15-Mar-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
TS 1083:2011
Slovenian language
5 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1083


TEHNIČNA

april 2011
SPECIFIKACIJAPremikalni signali – Območni premikalni signali – Oblika in osnovne
dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.016)


Referenčna oznaka
ICS 03.220.30, 93.100 SIST-TS 1083:2011 (sl)Nadaljevanje na straneh od 2 do 6


© 2011-04. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TS 1083 : 2011
NACIONALNI UVOD
Tehnična specifikacija SIST-TS 1083 (sl), Premikalni signali – Območni premikalni signali – Oblika in
osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.016), 2011, ima status slovenske tehnične specifikacije.

NACIONALNI PREDGOVOR
Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.
Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno
področje.

ZVEZE S STANDARDI
S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST-TS 1070 Dvolučni, trilučni in štirilučni glavni signali – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1097 Signalne svetilke z lečo s premerom 136 mm – Tehnični pogoji za izdelavo
in dobavo
SIST-TS 1098 Svetlobni signali – Tehnični pogoji za vgradnjo
SIST-TS 1099 Označevanje signalnih znakov in oznak prometne signalizacije ter
telekomunikacijske opreme ob železniški progi
SIST-TS 1100 Vroče pocinkanje – Korozijska zaščita železnih in jeklenih delov
signalnovarnostne in telekomunikacijske opreme ob železniški progi
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije

2

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TS 1083 : 2011

VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe .4
2 Izrazi in definicije .4
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti.4
4 Videz signala .4
5 Mesto in način vgradnje.5
6 Oblika in osnovne dimenzije.5
7 Material in izdelava.5
8 Označevanje.6
3

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST-TS 1083 : 2011
1 Predmet in področje uporabe
Ta specifikacija določa obliko in osnovne dimenzije svetlobnega območnega premikalnega signala, ki
kaže, ali je od tega signala naprej premik dovoljen ali prepovedan.
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.