Svetlobni znaki na nivojskem prehodu ceste čez železniško progo - (Cestni signali) - Oblika in mere (panožna oznaka TS-Z a3.036:1/2007)

Ta specifikacija določa obliko in mere svetlobnih znakov, ki opozarjajo na približevanje vlaka ali drugih tirnih vozil nivojskemu prehodu oziroma na zavarovanje nivojskega prehoda z zapornicami ali polzapornicami (v nadaljnjem besedilu: cestni signali nivojskega prehoda). Specifikacija se uporablja za vzdrževanje. Specifikacija ne predpisuje oblike in mer stebra, priključne omarice in elementov signalne svetilke, temveč samo elemente cestnih signalov, ki s svojo obliko, barvo in lučjo opozarjajo udeležence v cestnem prometu na nevarnost in spoštovanje svetlobnih signalnih oznak.

General Information

Status
Published
Publication Date
10-Dec-2012
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
19-Nov-2012
Due Date
24-Nov-2012
Completion Date
11-Dec-2012
Ref Project

Relations

Effective Date
01-Jan-2013

Buy Standard

Technical specification
TS 1102:2013 - BARVE
Slovenian language
5 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1102


TEHNIČNA

januar 2013
SPECIFIKACIJASvetlobni znaki na nivojskem prehodu ceste čez železniško progo –
(Cestni signali) – Oblika in mere (panožna oznaka TS-Z a3.036:1/2007)


Referenčna oznaka

ICS 03.220.30, 93.080.30, 93.100 SIST-TS 1102:2013 (sl)


Nadaljevanje na straneh od 2 do 6© 2013-01. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TS 1102 : 2013
NACIONALNI UVOD
Tehnična specifikacija SIST-TS 1102 (sl), Svetlobni znaki na nivojskem prehodu ceste čez železniško
progo – (Cestni signali) – Oblika in mere (panožna oznaka TS-Z a3.036:1/2007), 2013, ima status
slovenske tehnične specifikacije.

Ta tehnična specifikacija nadomešča tehnično specifikacijo SIST-TS 1102:2011.

NACIONALNI PREDGOVOR
Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.
Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 12. decembra 2012 sprejel Strokovni svet SIST za splošno
področje.

ZVEZE S STANDARDI
S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST-TS 1099 Označevanje signalnih znakov in oznak prometne signalizacije ter
telekomunikacijske opreme ob železniški progi
SIST-TS 1100 Vroče pocinkanje – Korozijska zaščita železnih in jeklenih delov
signalnovarnostne in telekomunikacijske opreme ob železniški progi
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.


2

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TS 1102 : 2013

VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe .4
2 Izrazi in definicije .4
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti.4
4 Oblika in mere .4
5 Barva .6
3

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST-TS 1102 : 2013
1 Predmet in področje uporabe
Ta specifikacija določa obliko in mere svetlobnih znakov, ki opozarjajo na približevanje vlaka ali drugih
tirnih vozil nivojskemu prehodu oziroma na zavarovanje nivojskega prehoda z zapornicami ali
polzapornicami (v nadaljnjem besedilu: cestni signali nivojskega prehoda). Specifikacija se uporablja
za vzdrževanje.
Specifikacija ne predpisuje oblike in mer stebra, priključne omarice in elementov signalne svetilke,
temveč samo elemente cestnih signalov, ki s svojo obliko, barvo in lučjo opozarjajo udeležence v
cestnem prometu na nevarnost in spoštovanje svetlobnih signalnih oznak.
2 Izrazi in definicije
Cestni signali nivojskega prehoda
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.