Small craft - Hull construction and scantlings - Part 8: Rudders - Technical Corrigendum 1 (ISO 12215-8:2009/Cor 1:2010)

2010-08-24 EMA: Consultant added following e-mail from PM sent to dataservice on 2010-08-23.

Kleine Wasserfahrzeuge - Rumpfbauweise und Dimensionierung - Teil 8: Ruder (ISO 12215-8:2009/Cor 1:2010)

Petits navires - Construction de coques et échantillonnage - Partie 8: Gouvernails - Rectificatif technique 1 (ISO 12215-8:2009/Cor 1:2010)

Mala plovila - Konstrukcija trupa in zahtevane lastnosti - 8. del: Krmila - Tehnični popravek 1 (ISO 12215-8:2009/Cor 1:2010)

Ta del ISO 12215 podaja zahteve glede zahtevanih lastnosti krmil, nameščenih na mala plovila z dolžino trupa, LH, do 24 m, merjenega v skladu z ISO 8666. Velja le za enotrupna plovila. Ta del ISO 12215 ne podaja zahtev glede značilnosti krmil, potrebnih za brezhibno zmožnost krmarjenja. Ta del ISO 12215 obravnava zgolj tlačne obremenitve krmilo, ki ga povzroči manevriranje plovila. Obremenitve krmila ali njegovega skega, kjer je nameščen in jih povzroči nasedanje ali dokiranje, kadar je to ustrezno, so zunaj področja uporabe in jih je treba obravnavati ločeno.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
14-Sep-2010
Withdrawal Date
02-Oct-2018
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
03-Oct-2018

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN ISO 12215-8:2009/AC:2011
English language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Kleine Wasserfahrzeuge - Rumpfbauweise und Dimensionierung - Teil 8: Ruder (ISO 12215-8:2009/Cor 1:2010)Petits navires - Construction de coques et échantillonnage - Partie 8: Gouvernails - Rectificatif technique 1 (ISO 12215-8:2009/Cor 1:2010)Small craft - Hull construction and scantlings - Part 8: Rudders - Technical Corrigendum 1 (ISO 12215-8:2009/Cor 1:2010)47.080ýROQLSmall craft47.020.10Ladijski trupi in njihovi konstrukcijski elementiHulls and their structure elementsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN ISO 12215-8:2009/AC:2010SIST EN ISO 12215-8:2009/AC:2011en,fr,de01-januar-2011SIST EN ISO 12215-8:2009/AC:2011SLOVENSKI
STANDARDSIST EN ISO 12215-8:2009/AC:2011EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN ISO 12215-8:2009/AC
September 2010
Septembre 2010
September 2010 ICS 47.080 English version Version Française Deutsche Fassung
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 8: Rudders - Technical Corrigendum 1 (ISO 12215-8:2009/Cor 1:2010)
Petits navires - Construction de coques et échantillonnage - Partie 8: Gouvernails - Rectificatif technique 1 (ISO 12215-8:2009/Cor 1:2010)
Kleine Wasserfahrzeuge - Rumpfbauweise und Dimensionierung - Teil 8: Ruder (ISO 12215-8:2009/Cor 1:2010) This corrigendum becomes effective on 15 September 2010 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 15 septembre 2010 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.
Die Berichtigung tritt am 15.September 2010 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
Management Centre
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.