Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne noise - Part 1: General requirements

2022-01-12: This A11 is replaced by 2021 edition but will stay active, as 2021 edition is published without DOW, further to  BT Decision D169/C126

Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Prüfvorschriften für die Bestimmung der Luftschallemission - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Appareils électrodomestiques et analogues - Code d'essai pour la détermination du bruit aérien - Partie 1: Règles générales

Gospodinjski in podobni električni aparati - Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 1. del: Splošne zahteve

Ta del IEC 60704 se uporablja za električne aparate (vključno z njihovim priborom ali sestavnimi deli) za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo, ki se napajajo iz glavnega električnega omrežja ali iz baterij. S podobno uporabo je mišljena uporaba v podobnih pogojih kot v gospodinjstvih, na primer v gostiščih, kavarnah, čajnicah, hotelih, brivskih ali frizerskih lokalih, pralnicah ipd., če ni drugače navedeno v 2. delu. Ta standard se ne uporablja za – naprave, opremo ali stroje, zasnovane izključno za industrijske ali profesionalne namene; - naprave, ki so sestavni deli zgradbe ali njenih napeljav, kot je oprema za klimatizacijo, ogrevanje in prezračevanje (razen ventilatorjev za uporabo v gospodinjstvu, kuhinjskih nap in prosto stoječih grelnih teles), oljne gorilnike za centralno ogrevanje, črpalke za oskrbo z vodo in za kanalizacijske sisteme; - posamezne motorje ali generatorje; - naprave za zunanjo uporabo.

General Information

Status
Published
Publication Date
22-Nov-2012
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Due Date
15-Apr-2013
Completion Date
23-Nov-2012

Relations

Buy Standard

Amendment
EN 60704-1:2010/A11:2013
English language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60704-1:2010/A11:2013
01-marec-2013
*RVSRGLQMVNLLQSRGREQLHOHNWULþQLDSDUDWL3RVWRSHNSUHVNXãDQMD]DXJRWDYOMDQMH
]YRþQHJDKUXSDY]UDNXGHO6SORãQH]DKWHYH
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne
noise - Part 1: General requirements
Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Prüfvorschriften für die
Bestimmung der Luftschallemission - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Appareils électrodomestiques et analogues - Code d'essai pour la détermination du bruit
aérien - Partie 1: Règles générales
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60704-1:2010/A11:2012
ICS:
17.140.20 Emisija hrupa naprav in Noise emitted by machines
opreme and equipment
97.030 (OHNWULþQLDSDUDWL]DGRPQD Domestic electrical
VSORãQR appliances in general
SIST EN 60704-1:2010/A11:2013 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 60704-1:2010/A11:2013

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 60704-1:2010/A11:2013

EUROPEAN STANDARD
EN 60704-1/A11

NORME EUROPÉENNE
November 2012
EUROPÄISCHE NORM

ICS 17.140.20; 97.030


English version


Household and similar electrical appliances -
Test code for the determination of airborne noise -
Part 1: General requirementsAppareils électrodomestiques et Elektrische Geräte für den Hausgebrauch
analogues - und ähnliche Zwecke -
Code d'essai pour la détermination du Prüfvorschriften für die Bestimmung der
bruit aérien - Luftschallemission -
Partie 1: Règles générales Teil 1: Allgemeine Anforderungen


This amendment A11 modifies the European Standard EN 60704-1:2010; it was approved by CENELEC on
2012-10-15. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which
stipulate the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language
made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the
CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Europé
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.