Tactile Walking Surface Indicators (TWSIs) for Blind and Partially Sighted

Standard je namenjen prostorskim načrtovalcem kot eno od izhodišč za načrtovanje odprtega
prostora, dostopnega za vse uporabnike. Z upoštevanjem standarda se lahko izboljša gibanje ljudi z
okvarami vida, posledično pa tudi njihova samostojnost in kakovost življenja. Standard temelji na
nacionalnih in mednarodnih dokumentih, ki predvidevajo enakopravnost vseh ljudi ne glede na njihove
različne sposobnosti in zmožnosti. Dostopnost grajenega okolja je eden od ključnih vidikov, ki lahko to
enakopravnost omogočijo.

Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
02-May-2016
Publication Date
16-May-2016
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
03-May-2016
Due Date
08-May-2016
Completion Date
17-May-2016
Ref Project

Buy Standard

Standard
SIST 1186:2016 - BARVE na PDF-str 17,22,24,25,26,27,28
Slovenian language
28 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

pilsbkphf
pfpT kkrp pTAkaAoa
junij ljkp
Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne
Tactile talking purface fndicators bTtpfs) for Blind and martially pighted
oeferenčna oznaka fCp kkhkrjhmj; skhjkjhss pfpT kkrptljkp bsl)
kadaljevanje na straneh od l do ls

© ljkp-jph plovenski inštitut za standardizacijoh oazmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljenoh

pfpT kkrp t ljkp

l kACflkAikf rsla plovenski standard pfpT kkrp bsl), Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne, ljkp, je izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standardah

kACflkAikf mobadlslo

plovenski standard pfpT kkrptljkp je pripravila posebna delovna skupina pod okriljem ptrokovnega sveta pfpT za splošno področjeh mrivzem mednarodnega oziroma evropskega standarda trenutno ni mogoč, ker še nista izdelanah ldločitev za izdajo tega standarda je dne mh aprila ljkm sprejel ptrokovni svet pfpT za splošno področjeh

ZsbZA p pTAkaAoaf pfpT fpl lko4l
dradnja stavb – aostopnost in uporabnost grajenega okolja lmljBA
– kacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standardah

mljbjBklt iogotip "v barvah" na platnicah te publikacije opozarja, da vsebuje barve, ki so potrebne za pravilno razumevanje njene vsebineh rporabniki morajo zato tiskati ta dokument z barvnim tiskalnikomh

pfpT kkrp t ljkp m spbBfkA ptran

rvod hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh o k

kamen in področje standarda hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh p l

Zveza s standardi hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh p m

fzrazi in definicije hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh T 4

lsnovna izhodišča za urejanje prostora, dostopnega za ljudi z okvarami vida hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh s o

Talni taktilni vodilni sistem bTTsp) hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh s ohk

oobovi hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkj ohl

Taktilne oznake hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkj p

Zaznavnost taktilnih oznak hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkk phk

Tipna zaznavnost hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkk phl

sidna zaznavnost hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkk phm

ppremljevalni pas

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkk T ptruktura standardnih taktilnih oznak hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkl Thk

oebrasta struktura standardnih taktilnih oznak hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkm Thl

Čepasta struktura standardnih taktilnih oznak hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhk4 Thm

oebrasta in čepasta struktura standardnih oznak iz naravnega kamna
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhko Th4

oebrasta struktura standardnih oznak iz materialov za debeloslojne označbe hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkr r

lsnovna pravila nameščanja standardnih taktilnih oznak hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhks rhk

sodilne oznake bvodilna linija) hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhks rhl

lpozorilne oznake hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlk rhm

lbvestilne oznake hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlm rh4 mosebne oznake hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlo rh4hk lznaka vstopnega mesta hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlo rh4hl

lznaka meje nevarnega območja hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlT s Taktilne oznake v notranjih prostorih hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlT kj

sgradnja, nadzor in vzdrževanje taktilnih oznak hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlr kjhk

sgradnja hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlr kjhl

kadzor hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlr kjhm

szdrževanje hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlr

plike plika kt ppremljevalni pas hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkl plika lt oebrasta strukturat tloris, prerez in izometrična risba hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkm plika mt Čepasta strukturat tloris, prerez in izometrična risba hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhk4 plika 4t oebrasta struktura plošč iz naravnega kamna hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhko plika ot Čepasta struktura plošč iz naravnega kamna hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkp plika pt ptik rebraste in čepaste strukture pri kamnitih taktilnih ploščah hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkT plika Tt oebrasta struktura iz materialov za debeloslojne označbe hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkr plika rt sodilna linija hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlj

pfpT kkrp t ljkp

4 plika st pprememba smeri na vodilni liniji, manjša ali enaka 4o° hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlk plika kjt mrimer opozorilnega pasu na nivojskem prehodu za pešce hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhll plika kkt mrimer opozorilnega pasu na semaforiziranem prehodu za pešce

s poglobljenim robnikom hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhll plika klt lbvestilna polja, ki označujejo spremembo smeri hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlm plika kmt lbvestilno polje, ki označuje pomemben element ob poti hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhl4 plika k4t lbvestilno polje, ki označuje začetek vodenja po širokih površinah bnprh po trgu) hhhhhhhhhhhhhhhhl4 plika kot lbvestilni pas, ki označuje začetek vodenja po širokih površinah hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlo plika kpt mrimer postavitve oznake vstopnega mesta na avtobusnem postajališču hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlp plika kTt mrimer pripenjanja oznake vstopnega mesta na vodilno linijo na postajališču,

kjer čez čakališče vodi vodilna linija hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlT plika krt sgradnja taktilnih plošč na zunanjih površinah hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlr

pfpT kkrp t ljkp o rvod

Zaradi staranja prebivalstva se odstotek ljudi z okvarami vida, predvsem slabovidnih, stalno povečujeh

plepi in slabovidni se pri gibanju in orientaciji opirajo na različne vrste informacijh plepi se v prostoru večinoma orientirajo s pomočjo tipa in zvokah Za slabovidne so predvsem pomembne vidne informacije, ki pa so jim dostopne le, če so izrazite bmočan vizualni kontrast, veliki, ustrezno postavljeni znaki)h

Za dobro načrtovanje prostora, dostopnega vsem, je tako zelo pomembno upoštevanje tipne, vidne in zvočne komponente prostorah

ijudje z okvarami vida lahko taktilne informacije pridobivajo s pomočjo bele palice ali prek stopal ter prstov, kadar so to napisi in znamenjah Za ljudi, ki imajo nekaj ostankov vida, sta izjemnega pomena dobra razsvetljava in močan vizualni kontrasth mri gibanju si pomagajo še z raznimi povečevalnimi pripomočki, psi vodiči in eholokacijoh

Ta standard podaja nekaj osnovnih informacij o talnem taktilnem vodilnem sistemu bTTsp), ki je eden od pomembnejših ukrepov za zagotavljanje dostopnosti za slepe in slabovidne ter temelji na taktilnem in vizualnem kontrastuh

pfpT kkrp t ljkp
p Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne

kamen in področje standarda ptandard je namenjen prostorskim načrtovalcem kot eno od izhodišč za načrtovanje odprtega prostora, dostopnega za vse uporabnikeh Z upoštevanjem standarda se lahko izboljša gibanje ljudi z okvarami vida, posledično pa tudi njihova samostojnost in kakovost življenjah ptandard temelji na nacionalnih in mednarodnih dokumentih, ki predvidevajo enakopravnost vseh ljudi ne glede na njihove različne sposobnosti in zmožnostih aostopnost grajenega okolja je eden od ključnih vidikov, ki lahko to enakopravnost omogočijoh

ptandard temelji na naslednjih podlagaht

rstava oepublike plovenije opredeljuje invalidnost kot eno od osebnih okoliščin, na podlagi katere posameznik ne sme biti diskriminiran, sočasno pa zaradi te iste osebne okoliščine daje pravno podlago za dodatno zaščito posameznika z invalidnostjoh

honvencija o pravicah invalidov v svojem sh členu države pogodbenice zavezuje, da omogočijo invalidom neodvisno življenje in polno sodelovanje na vseh področjih življenja ter da sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom zagotovijo, da imajo enako kot drugi dostop do fizičnega okolja, prevoza, informacij in komunikacijh

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov brradni list op, šth s4iljkj) določa sprejemanje ukrepov, ki se nanašajo na odstranitev grajenih ovir v objektih, v katerih ponujajo blago in storitve, ki so na voljo javnostih aoloča tudi opremljanje objektov z gradbenimi in tehničnimi napravami, zvočnimi in svetlobnimi indikatorji, pisnimi informacijami in drugimi ustreznimi tehničnimi prilagoditvamih mo tem zakonu mora biti zagotovljena tudi enakopravna dostopnost do prevoza v cestnem in železniškem prometu ter pomorski in notranji plovbih

Zakon o graditvi objektov predpisuje enakopravnost pri dostopnosti do objektov v javni rabi, tako da pri projektiranju določa ukrepe, ki zagotavljajo ljudem z oviranostmi dostop, vstop in uporabo objektovh

plovenski standard pfpT fpl lko4l:ljkl, dradnja stavb – aostopnost in uporabnost grajenega okolja, obravnava splošno dostopnost do grajenega okoljah Ta standard pfpT kkrptljkp upošteva njegove osnovne smernice in ga nadgrajuje v delih, kjer so predvidene nacionalne nadgradnje bnprh podrobne opredelitve talnega taktilnega vodilnega sistema), ter v delih, ki jih standard pfpT fpl lko4ltljkl ne obravnava bnprh odprti prostor)h

ptandard afk mlsr4:ljkk, Bodenindikatoren im öffentlichen oaum, je v delu, ki opredeljuje tehnične in geometrijske značilnosti taktilnih oznak bstrh kj–kT, z upoštevanjem popravka iz oktobra ljkl), prenesen v ta standardh

Th s standardu so upoštevani tudi veljavni predpisi z drugih področij, ki vplivajo na uvajanje tega standarda, nprh predpisi iz železniškega prometa brredba bvropske komisije o Tpf v zvezi z dostopnostjo sistema rnije za invalide in funkcionalno ovirane osebe) in predpisi v zvezi s cestnim prometom bmravilnik o projektiranju cest, mravilnik o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah, mravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, mravilnik o avtobusnih postajališčih itdh)h

Zveza s standardi Za uporabo tega standarda so nujno potrebni spodaj navedeni dokumentih mri datiranih sklicevanjih velja samo navedena izdajah mri nedatiranih sklicevanjih se uporablja zadnja izdaja dokumenta bvključno z dopolnili)h pfpT fpl lko4l dradnja stavb – aostopnost in uporabnost grajenega okolja

pfpT kkrp t ljkp T m

fzrazi in definicije s tem standardu so uporabljeni naslednji izrazi in definicijet

mhk bela palica medicinsko-tehnični pripomoček, s katerim ljudje z okvarami vida zaznavajo ovire in vodilne elemente in si tako pomagajo pri hoji in orientaciji

mhl čepasta struktura

površinska struktura standardnih taktilnih oznak, ki ljudi z okvarami vida opozarja na nevarnosti brob vozišča, višinske spremembe) ali jih obvešča o ključnih točkah v prostoru bkrižišča, spremembe smeri)

mhm čepi

izbočeni elementi, praviloma izdelani v obliki prirezanih stožcev ali prirezanih piramid, ki sestavljajo čepasto strukturo standardnih taktilnih oznak

mh4 eholokacija

način orientiranja v prostoru, pri katerem se slepa oseba orientira s pomočjo zaznavanja različnega odboja zvokov od predmetov

mho kompleksna križišča

križišča, kjer se dve dvopasovni cesti ne sekata pod pravim kotom, kjer se seka ali zliva več cest, kjer so prehodi za pešce zaradi delitve voznih pasov in kolesarskih stez dolgi oziroma ločeni z otoki, kjer se predvideva velika množica ljudi ali kjer je zaradi drugih vzrokov orientacija ljudi z okvarami vida lahko otežena

mhp kompleksno taktilno vodenje

sistem taktilnih oznak, ki je sestavljen iz vodilnih, opozorilnih in obvestilnih oznak ter se uporablja za vodenje čez krožišča, kompleksna križišča in druge prostore z zahtevno orientacijo, nprh postaje potniškega prometa

mhT nestandardne oznake

talne taktilne oznake, ki nadomeščajo standardne taktilne oznake, kadar z njimi niso označene prometne površine iniali nevarne situacije, temveč se uporabljajo za manj zahtevno orientacijo, vodenje in obveščanje

mhr načrt TTsp

strateški načrt talnega taktilnega vodilnega sistema bTTsp), ki se izdela na ravni občine, mesta ali zaključenega kompleksa bzdravstveni centri, potniški terminali itdh)

mhs obvestilne oznake

talne taktilne oznake, ki s svojo strukturo in vizualnim kontrastom ljudi z okvarami vida obveščajo o spremembi smeri ali pomembnih točkah na poti bvhodi v stavbe, informativne table itdh)

mhkj opozorilne oznake

talne taktilne oznake, ki s svojo strukturo in vizualnim kontrastom ljudi z okvarami vida opozarjajo na nevarnosti na poti

pfpT kkrp t ljkp
r mhkk rebra

podolgovati izbočeni vzporedni elementi, ki sestavljajo rebrasto strukturo standardnih taktilnih oznak

mhkl rebrasta struktura

površinska struktura standardnih taktilnih oznak, ki s smerjo vzporednih reber ljudem z okvarami vida nakazuje smer gibanja po prostoru

mhkm robf vodilni rob stik med površino bnprh potjo) in sosednjo površino bnprh fasado objekta)h Če je rob taktilno in vizualno kontrasten, mu ljudje z okvarami vida lahko sledijo s palico ali ostanki vida in se z njegovo pomočjo orientirajo

mhk4 spremljevalni pas

pas s čim bolj gladko površino, ki se uporabi, kadar taktilne oznake niso dovolj kontrastne glede na okolicoh Z njim se povečata tipna in vidna zaznavnost taktilne oznake

mhko standardne taktilne oznake

talne taktilne oznake, ki so sestavljene iz predpisano oblikovanih gradnikov bčepov oziroma reber), postavljenih v točno določenih razdaljah in na točno določen način, tako da zagotavljajo optimalno tipno in vidno zaznavnost ob različnih pogojih

mhkp taktilni kontrast

zaznavna razlika v teksturi tlaka, ki omogoča človeku, da s stopali ali belo palico del površine loči od drugega dela površine

mhkT talna taktilna oznaka

taktilno zaznavna in vizualno kontrastna površina, ki osebi z okvaro vida omogoča, da s pomočjo bele palice, stopal ali ostanki vida zazna smer gibanja bvodilne oznake), spremembe bobvestilne oznake) ali nevarnosti v prostoru bopozorilne oznake)

mhkr talni taktilni vodilni sistemf TTsp sistem, ki omogoča vodenje osebe z okvarami vidah pestavljajo ga robovi in taktilne oznake bstandardne in nestandardne), dopolnjujejo pa ga zvočne informacije in opozorila ter tipni napisi in znamenjah ssi elementi TTsp morajo biti medsebojno povezani tako, da omogočajo ljudem z okvarami vida samostojno orientacijo in gibanje od izhodišča do cilja

mhks vizualni kontrast

občutna razlika v svetlosti ali barvi, ki omogoča človeku z ostanki vida, da neki del površine loči od drugega dela površine

mhlj vodilne oznake

talne taktilne oznake, ki ljudem z okvarami vida nakazujejo smer gibanja tam, kjer je orientacija otežena

pfpT kkrp t ljkp s mhlk vodilne poti

poti, določene z načrtom TTsp, ki so dopolnjene s tipno in vidno zaznavnimi elementi ter informacijami v različnih oblikah, tako da jih lahko samostojno uporabljajo tudi slepi in slabovidni

lsnovna izhodišča za urejanje prostoraf dostopnega za ljudi z okvarami vida

aa bi bil prostor dostopen vsem in da bi torej omogočal samostojno gibanje tudi slepim in slabovidnim, je pri njegovem načrtovanju treba upoštevati nekaj osnovnih pravil, ki so opisana v nadaljevanjuh

jateriali za tlakovanje morajo bitit - protizdrsno obdelani,

– nebleščeči bzelo odsevni materiali so neprimerni, saj bleščanje slabovidnim izjemno poslabša zaznavanje z njihovimi ostanki vida), - odporni proti barvnim in svetlobnim spremembam ter obrabi zaradi okoljskih in drugih vplivov, - enostavni za vzdrževanjeh

keustrezni so močno kontrastni geometrijski vzorci v tlaku, ki otežujejo zaznavanje globine in povzročajo vrtoglavicoh hontrast naj bo uporabljen tako, da izboljšuje orientacijoh keprimerni so tudi materiali z izrazito površinsko strukturo, ki je nevarna za spotikanjeh

lprema na peščevih površinah mora biti vizualno kontrastna glede na okolico bali označena v skladu s standardom pfpT fpl lko4l)h keprimerna je oprema, ki je v višini ramen oziroma glave širša kot pri tleh in je tako ni mogoče zaznati z belo palico bnprh nekateri oglasni panoji, nadstreški avtomatov)h Če je postavitev takšne opreme neizogibna, mora imeti na tleh dodatno oznako, ki opozarja na oviro bglej pfpT fpl lko4l)h

mrostor mora biti ustrezno osvetljen bglej pfpT fpl lko4l)h

kevarne situacije bnprh prečkanja prometnic) in elementi, ki bi zaradi odsotnosti vida lahko pomenili morebitno nevarnost bnprh višinske razlike na poteh), morajo biti označeni tako, da so zaznavni s tipom, ostanki vida iniali sluhomh

Talni taktilni vodilni sistem bTTsp)

moleg upoštevanja zgoraj omenjenih osnovnih pravil je treba do objektov in programskih območij bkot so mestni parki, trgi, prireditveni prostori, tržnice, kopališča, otroška igrišča itdh) v čim večji možni meri zagotoviti vodilne poti, ki omogočajo dostopnost za slepe in slabovidneh sodilne poti so del širšega sistema, poimenovanega talni taktilni vodilni sistem bTTsp)h TTsp je sistem vodilnih poti, ki omogoča vodenje slepih in slabovidnih od izhodišča do ciljah

kajpomembnejše pravilo pri načrtovanju TTsp je, da so vodilne poti sklenjeneh mri načrtovanju posameznega območja naj se zato predvidi čim večje število vodilnih poti, ki omogočajo dostop do objektov, programskih območij in postajališč javnega potniškega prometah

ssaka vodilna pot se začne na neki smiselni izhodiščni točki bnprh avtobusnem postajališču) in vodi do cilja bnprh javne ustanove)h plepi in slabovidni se po prostoru gibljejo največkrat tako, da sledijo tipno, vidno in zvočno zaznavnim elementom s pomočjo bele palice ali stopal ob uporabi sluha, tipa in morebitnih ostankov vidah ssaka prekinitev na vodilni poti lahko pomeni, da slepi bslabovidni) izgubi orientacijo in zaideh rvajanje posameznih taktilnih oznak, ki niso medsebojno povezane v sistem, večinoma ne omogoča dobre orientacijeh fzjema so opozorilne taktilne oznake na nevarnih točkah bnprh rob cestišča, prehod čez železnico in podobno), ki so pomembne in nujne ne glede na njihovo povezanost v sistemh

pfpT kkrp t ljkp

kj sodilne poti so lahko zaradi različnih vzrokov prekinjene bnprh ker izvedba poteka v fazah in so v vmesnem času deli poti nedokončani ali ker prihaja do obnove ali gradnje na trasi poti)h s takšnih primerih je zelo pomembno, da se vodilna pot ne konča sredi velike odprte površine bnprh trga), od koder slepi zelo težko najdejo pot naprej, temveč se začasno konča na neki drugi smiselni točki, ki omogoča orientacijo bnprh rob objekta)h

mriporočljivo je, da se za mesta in večje komplekse bnprh zdravstveni centri, potniški terminali itdh) izdelajo strateški načrti vodilnih poti za slepe in slabovidne bnačrti TTsp)h s načrtih se skupaj s predstavniki slepih in slabovidnih določi, katere povezovalne poti so pomembne in katere neustrezneh ka ta način se racionalizira izvajanje TTsp, saj se opremljajo le najbolj smiselne poti in predvidi faznost izvedbe tako, da so učinki najboljših

lsnovni gradniki vodilnih poti so tipno in vidno zaznavni robovi in oznake, zvočne oznake in opozorila bnprh zvočni semaforji) ter vizualno kontrastne oznake bnprh oznake robov stopnic in oznake ovir)h lsnovne gradnike dopolnjujejo še informacije v različnih oblikah bnprh napisi, tipni napisi v brajici, zvočne informacije, osebna asistenca)h

Zelo pomembno je, da se pri načrtovanju vodilnih poti upoštevajo vsi gradniki, saj morajo biti med seboj dobro povezani, da bi lahko ljudje z okvarami vida dobili ustrezno predstavo o prostoruhk)

ohk
oobovi
ijudje z okvarami vida se pri gibanju orientirajo predvsem s pomočjo ro
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.