Dvolučni, trilučni in štirilučni glavni signali - Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.001)

Ta specifikacija določa obliko in osnovne dimenzije svetlobnih glavnih signalov, s katerimi se dajejo potrebni ukazi o prepovedi ali dovoljenju za nadaljevanje vožnje vlaka.
1.1 Dvolučni svetlobni signal se lahko uporablja kot uvozni ali izvozni, v odvisnosti od smeri vožnje ali ne.
1.2 Trilučni svetlobni signal se lahko uporablja kot:
– uvozni signal,
– izvozni signal,
– progovni signal in
– kritni signal.
1.3 Štirilučni svetlobni signal se lahko uporablja kot:
– uvozni signal,
– izvozni signal,
– progovni signal in
– kritni signal.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
09-Mar-2011
Due Date
14-Mar-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
TS 1070:2011
Slovenian language
13 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1070


TEHNIČNA

april 2011
SPECIFIKACIJADvolučni, trilučni in štirilučni glavni signali – Oblika in osnovne dimenzije
(panožna oznaka TS-Z a3.001)


Referenčna oznaka

ICS 03.220.30, 93.100 SIST-TS 1070:2011 (sl)Nadaljevanje na straneh od 2 do 14© 2011-04. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TS 1070 : 2011
NACIONALNI UVOD
Tehnična specifikacija SIST-TS 1070 (sl), Dvolučni, trilučni in štirilučni glavni signali – Oblika in
osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.001) , 2011, ima status slovenske tehnične specifikacije.

NACIONALNI PREDGOVOR
Avtor dokumenta je Ministrstvo za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.
Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet za splošno področje.

ZVEZE S STANDARDI
S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST-TS 1071 Dvolučni, trilučni in štirilučni signali, ki se vgrajujejo v predorih ter na
mostnih in polmostnih konstrukcijah – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1076 Napisne tablice za označevanje signala – Oblika in dimenzije
SIST-TS 1097 Signalne svetilke z lečo s premerom 136 mm – Tehnični pogoji za izdelavo
in dobavo
SIST-TS 1098 Svetlobni signali – Tehnični pogoji za vgradnjo
SIST-TS 1099 Označevanje signalnih znakov ter oznak prometne signalizacije in
telekomunikacijske opreme ob železniški progi
SIST-TS 1100 Vroče pocinkanje – Korozijska zaščita železnih in jeklenih delov
signalnovarnostne in telekomunikacijske opreme ob železniški progi
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.


2

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TS 1070 : 2011

VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe .4
2 Izrazi in definicije .4
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti.4
4 Videz signalov .5
5 Mesto in način vgradnje.6
6 Oblika in osnovne dimenzije.6
7 Material in izdelava.7
8 Označevanje.14
3

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST-TS 1070 : 2011
1 Predmet in področje uporabe
Ta specifikacija določa obliko in osnovne dimenzije svetlobnih glavnih signalov, s katerimi se dajejo
potrebni ukazi o prepovedi ali dovoljenju za nadaljevanje vožnje vlaka.
1.1 Dvolučni svetlobni signal se lahko uporablja kot uvozni ali izvozni, v odvisnosti od smeri vožnje ali
ne.
1.2 Trilučni svetlobni signal se lahko uporablja kot:
– uvozni signal,
– izvozni signal,
– progovni signal in
– kritni signal.
1.3 Štirilučni svetlobni signal se lahko uporablja kot:
– uvozni signal,
– izvozni signal,
– progovni signal in
– kritni signal.
2 Izrazi in definicije
Izrazi in definicije, ki se nanašajo na to specifikacijo, so podrobneje opredeljeni v Signalnem
pravilniku.
Pod vzdrževalne aktivnosti se razumejo aktivnosti nabave in zamenjave dotrajanih ali poškodovanih
delov ter predpisani vzdrževalni posegi na obstoječi opremi železniške infrastrukture.
Pod nove vgradnje (investicija, modernizacija) so vključene vse aktivnosti, ki ne spadajo v področje
vzdrževalnih aktivnosti.
GRT – zgornji rob tirnice.
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti
– Signalni pravilnik (Uradni list RS, št. 123/2007)
– (300) Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje zgornjega ustroja železniških
prog (Uradni list RS, št. 14/2003)
– SIST-TS 1071, Dvolučni, trilučni in štirilučni signali, ki se vgrajujejo v predorih ter na mostnih in
polmostnih konstrukcijah – Oblika in osnovne dimenzije
– SIST-TS 1076 (TS-Z a3.009), Napisne tablice za označevanje signala – Oblika in dimenzije
– SIST-TS 1097 (TS-Z a3.031), Signalne svetilke z lečo s premerom 136 mm – Tehnični pogoji za
izdelavo in dobavo
– SIST-TS 1098 (TS-Z a3.032), Svetlobni signali – Tehnični pogoji za vgradnjo
– SIST-TS 1099 (TS-Z a3.033), Označevanje signalnih znakov ter oznak prometne signalizacije in
telekomunikacijske opreme ob železniški progi

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.