Dvolučni, trilučni in štirilučni glavni signali, ki se vgrajujejo v predorih ter na mostnih in polmostnih konstrukcijah – Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.004)

1.1 Ta specifikacija določa obliko in osnovne dimenzije dvolučnih, trilučnih in štirilučnih glavnih signalov, ki se vgrajujejo v predorih ter na mostnih in polmostnih konstrukcijah, s katerimi se prepoveduje ali dovoljuje nadaljnja vožnja vlaka.
1.2 Za področje uporabe in razporeda luči veljajo določila točk 1 in 3 specifikacije SIST-TS 1070 za dvolučne, trilučne in štirilučne glavne signale.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
09-Mar-2011
Due Date
14-Mar-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
SIST-TS 1071:2011
Slovenian language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1071
TEHNIČNA
april 2011
SPECIFIKACIJA

Dvolučni, trilučni in štirilučni glavni signali, ki se vgrajujejo v predorih ter na

mostnih in polmostnih konstrukcijah – Oblika in osnovne dimenzije
(panožna oznaka TS-Z a3.004)
Referenčna oznaka
ICS 03.220.30, 93.100 SIST-TS 1071:2011 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 10

© 2011-04. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS 1071 : 2011
NACIONALNI UVOD

Tehnična specifikacija SIST-TS 1071 (sl), Dvolučni, trilučni in štirilučni glavni signali, ki se vgrajujejo v

predorih ter na mostnih in polmostnih konstrukcijah – Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka

TS-Z a3.004), 2011, ima status slovenske tehnične specifikacije.
NACIONALNI PREDGOVOR

Avtor dokumenta je Ministrstvo za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet za splošno področje.

ZVEZE S STANDARDI

S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST-TS 1070 Dvolučni, trilučni in štirilučni glavni signali – Oblika in osnovne dimenzije

SIST-TS 1076 Napisne tablice za označevanje signala – Oblika in dimenzije

SIST-TS 1097 Signalne svetilke z lečo s premerom 136 mm – Tehnični pogoji za izdelavo

in dobavo
SIST-TS 1098 Svetlobni signali – Tehnični pogoji za vgradnjo
SIST-TS 1099 Označevanje signalnih znakov ter oznak prometne signalizacije in
telekomunikacijske opreme ob železniški progi
SIST-TS 1100 Vroče pocinkanje – Korozijska zaščita železnih in jeklenih delov
signalnovarnostne in telekomunikacijske opreme ob železniški progi
OPOMBA

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS 1071 : 2011
VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe ...............................................................................................................4

2 Izrazi in definicije ..................................................................................................................................4

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti..............................................................................................4

4 Mesto vgradnje.....................................................................................................................................4

5 Oblika in osnovne dimenzije.................................................................................................................6

6 Material in izdelava...............................................................................................................................6

7 Označevanje.......................................................................................................................................10

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS 1071 : 2011
1 Predmet in področje uporabe

1.1 Ta specifikacija določa obliko in osnovne dimenzije dvolučnih, trilučnih in štirilučnih glavnih

signalov, ki se vgrajujejo v predorih ter na mostnih in polmostnih konstrukcijah, s katerimi se

prepoveduje ali dovoljuje nadaljnja vožnja vlaka.

1.2 Za področje uporabe in razporeda luči veljajo določila točk 1 in 3 specifikacije SIST-TS 1070 za

dvolučne, trilučne in štirilučne glavne signale.
2 Izrazi in definicije

Izrazi in definicije, ki se nanašajo na to specifikacijo, so podrobneje opredeljeni v referenčnem pravilniku.

Pod vzdrževalne aktivnosti se razumejo aktivnosti nabave in zamenjave dotrajanih ali poškodovanih

delov ter predpisani vzdrževalni posegi na obstoječi opremi železniške infrastrukture.

Pod nove vgradnje (investicija, modernizacija) so vključene vse aktivnosti, ki ne spadajo v področje

vzdrževalnih aktivnosti.
GRT – zgornji rob tirnice.
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti
– Signalni pravilnik (Uradni list RS, št. 123/2007)

– (300) Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje zgornjega ustroja železniških

prog (Uradni list RS, št. 14/2003)

– SIST-TS 1070 (TS-Z a3.001), Dvolučni, trilučni in štirilučni glavni signali – Oblika in osnovne

dimenzije

– SIST-TS 1076 (TS-Z a3.009), Napisne tablice za označevanje signala – Oblika in dimenzije

– SIST-TS 1097 (TS-Z a3.031), Signalne svetilke z lečo s premerom 136 mm – Tehnični pogoji za

izdelavo in dobavo
– SIST-TS 1098 (TS-Z a3.032), Svetlobni signali – Teh
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.