Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities and stones

This Technical Specification specifies a method to determine the physical impurities > 2 mm and stones > 5 mm in sludge, treated biowaste and soil. Fragments of wood or bark can be acceptable constituents of the sample.

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Fremdstoffen und Steinen

Diese Technische Spezifikation legt ein Verfahren zur Bestimmung von physikalischen Fremdstoffen > 2 mm sowie Steinen > 5 mm in Schlamm, behandeltem Bioabfall und Boden fest.
Holz  oder Borkenstücke sind zulässige Bestandteile der Proben und werden nicht als Fremdstoffe angesehen.

Boue, biodéchet traité et sol - Détermination des matières étrangères et pierres

La présente Spécification technique spécifie une méthode de détermination des impuretés physiques de dimensions supérieures à 2 mm et des caillouxs de dimensions supérieures à 5 mm dans les boues, les biodéchets traités et les sols.
Des morceaux de bois ou d'écorce sont des constituants acceptables dans les échantillons et ne sont pas considérés comme des impuretés.

Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Določevanje nečistoč in kamnov

Ta tehnična specifikacija določa metodo za določevanje fizičnih nečistoč > 2 mm in kamnov > 5 mm v blatu, obdelanih bioloških odpadkih in tleh. Delci lesa ali lubja so tudi lahko sestavine vzorca.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
31-Jan-2011
Publication Date
21-Nov-2013
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
07-Nov-2013
Due Date
12-Jan-2014
Completion Date
22-Nov-2013

Buy Standard

Standard + National Annex and/or Foreword
TS CEN/TS 16202:2013 - BARVE
Foreword and/or annex in Slovenian language, body of the standard in English language
17 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
kTS FprCEN/TS 16202:2011
English language
15 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SIST-TS CEN/TS 16202
SLOVENSKA

TEHNIČNA
december 2013

SPECIFIKACIJA
Blato, obdelani biološki odpadki in tla – Določevanje nečistoč in kamnov

Sludge, treated biowaste and soil – Determination of impurities and stones

Boue, biodéchet traité et sol – Détermination des matières étrangères et pierres

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden – Bestimmung von Fremdstoffen und
SteinenReferenčna oznaka
ICS 13.030.20; 13.080.20 SIST-TS CEN/TS 16202:2013 ((sl),en)


Nadaljevanje na straneh II do III in od 1 do 15


© 2013-12. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TS CEN/TS 16202 : 2013
NACIONALNI UVOD
Tehnična specifikacija SIST-TS CEN/TS 16202 ((sl),en), Blato, obdelani biološki odpadki in tla –
Določevanje nečistoč in kamnov, 2013, ima status slovenske tehnične specifikacije in je istovetna
evropski tehnični specifikaciji CEN/TS 16202, Sludge, treated biowaste and soil – Determination of
impurities and stones, 2013.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropsko tehnično specifikacijo CEN/TS 16202:2013 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja
za standardizacijo CEN/TC 400 Horizontalni standardi na področju blata, obdelanih bioloških
odpadkov in tal, katerega sekretariat vodi DIN.
CEN je pripravil ta dokument na podlagi mandata M/330 Evropske komisije in Evropskega združenja
za prosto trgovino, ki narekuje pripravo standardov za vzorčenje in analizne metode za higienske in
biološke kakor tudi za anorganske in organske parametre, ki bi bili primerni za blata, obdelane
biološke odpadke in tla, kolikor je to tehnično izvedljivo.
Odločitev za privzem te tehnične specifikacije je dne 25. septembra 2013 sprejel tehnični odbor
SIST/TC KAT Kakovost tal.
ZVEZE S STANDARDI
S privzemom te evropske tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST EN 12579 (en) Izboljševalci tal in rastni substrati – Določevanje pH
SIST EN 13040 (en) Izboljševalci tal in rastni substrati – Priprava vzorcev za kemijske in fizikalne
preskuse, določevanje suhe snovi, vlage in laboratorijsko stisnjene
prostorninske gostote
SIST CR 13456 (en) Izboljševalci tal in rastni substrati – Označevanje, specifikacije in seznami
proizvodov
IZRAZI IN DEFINICIJE
V tem dokumentu se poleg izrazov in definicij iz SIST EN 12579, SIST EN 13040 in SIST CR 13456
uporabljajo še naslednji izrazi:
3.1
kamen (angl. stone; nem. Stein)
prosti koščki skal s premerom najmanj 2 mm, ki so močno utrjeni ali odpornejši proti lomljenju

[Soil Science Society of America, 2001]

OPOMBA 1: Skala je trdna snov iz mineralnih snovi.
OPOMBA 2: Apnenec, vključno z dodanim apnencem, se šteje za kamen.
3.2
steklo (angl. glass; nem. Glas)
snov, ki sestoji večinoma iz domnevno umetno utrjenih nekristaliziranih mineralov

3.3
kovina (angl. metal; nem. Metall)
snov, ki sestoji predvsem iz kovin
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TS CEN/TS 16202 : 2013
3.4
plastika (angl. plastics; nem. Kunststoff)
snov, ki sestoji predvsem iz domnevno umetnih materialov

3.5
druge snovi (angl. other material; nem. sonstiges Material)
nepričakovane snovi, ki niso zajete v metodi

OPOMBA: Zabeležiti jih je treba pri tehtanju in tudi kvalitativno opisati, na primer "prevladujejo usnjeni delci".

OSNOVA ZA IZDAJO TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
– privzem tehnične specifikacije CEN/TS 16202:2013

OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu tehnične specifikacije uporablja izraz “evropska tehnična
specifikacija”, v SIST-TS CEN/TS 16202:2013 to pomeni “slovenska tehnična specifikacija”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del te tehnične specifikacije.
– Ta nacionalni dokument je istoveten s CEN/TS 16202:2013 in je objavljen z dovoljenjem
CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels

This national document is identical with CEN/TS 16202:2013 and is published with the permission of
CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels

III

---------------------- Page: 3 ----------------------

TECHNICAL SPECIFICATION
CEN/TS 16202

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TECHNISCHE SPEZIFIKATION
October 2013
ICS 13.030.20; 13.080.30
English Version
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities
and stones
Boue, biodéchet traité et sol - Détermination des matières Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung
étrangères et pierres von Fremdstoffen und Steinen
This Technical Specification (CEN/TS) was approved by CEN on 5 March 2011 for provisional application.

The period of validity of this CEN/TS is limited initially to three years. After two years the members of CEN will be requested to submit their
comments, particularly on the question whether the CEN/TS can be converted into a European Standard.

CEN members are required to announce the existence of this CEN/TS in the same way as for an EN and to make the CEN/TS available
promptly at national level in an appropriate form. It is permissible to keep conflicting national standards in force (in parallel to the CEN/TS)
until the final decision about the possible conversion of the CEN/TS into an EN is reached.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United
Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2013 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN/TS 16202:2013: E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 4 ----------------------

CEN/TS 16202:2013 (E)
Contents Page
Foreword . 3
Introduction . 4
1 Scope . 5
2 Normative references . 5
3 Terms and definitions . 5
4 Principle. 6
5 Reagents . 6
6 Apparatus . 6
7 Procedure . 7
7.1 Sample preparation . 7
7.1.1 Large objects . 7
7.1.2 Amount of laboratory sample . 7
7.1.3 Drying . 7
7.1.4 Weighing . 7
7.1.5 Dry sieving. 7
7.2 Direct analysis without washing. 8
7.3 Analysis using water and/or bleach washing . 8
7.3.1 General . 8
7.3.2 Water washing . 8
7.3.3 Bleach washing . 8
7.3.4 Drying . 9
7.4 Sieve analysis . 9
7.4.1 Sieving and sorting stone > 5 mm . 9
7.4.2 Sieving > 2 mm (optional) . 9
7.5 Sorting > 2 mm . 9
8 Calculations and expression of results. 10
9 Precision data . 10
10 Test report . 11
Annex A (informative) Image analysis for the estimation of area covered by plastics particles
> 2 mm . 12
Annex B (informative) Repeatability and reproducibility data. 13
B.1 Materials used in the interlaboratory comparison study. 13
B.2 Validation study results . 13
Bibliography. 15

2

---------------------- Page: 5 ----------------------

CEN/TS 16202:2013 (E)
Foreword
This document (CEN/TS 16202:2013) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 400 “Project
Committee - Horizontal standards in the field of sludge, biowaste and soil”, the secretariat of which is held by
DIN.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the
European Free Trade Association.
This Technical Specification is part of a modular horizontal approach in which this document belongs to the
analytical step.
The preparation of this document by CEN is based on a mandate by the European Commission (Mandate
M/330), which assigned the development of standards on sampling and analytical methods for hygienic and
biological parameters as well as inorganic and organic determinants, aiming to make these standards
applicable to sludge, treated biowaste and soil as far as this is technically feasible.
According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the following
countries are bound to announce this Technical Specification: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.
3

---------------------- Page: 6 ----------------------

CEN/TS 16202:2013 (E)
Introduction
This Technical Specification is applicable for several types of matrices as indicated below (see also Annex B
for the results of the validation).
Table 1 — Matrices for which this Technical Specification is applicable and validated
Matrix Materials used for validation
Sludge Sewage sludge
Compost Horticultural green compost
Mixture of municipal and green compost (1:1)
Soil Sandy soil with some organic matter
WARNING — Care is to be taken when handling samples, since they may contain sharp fragments,
chemical contaminants or possible pathogenic organisms. When using bleach, care is to be taken to
avoid inhaling fumes containing Cl .
2
4

---------------------- Page: 7 ----------------------

CEN/TS 16202:2013 (E)
1 Scope
This Technical Specification specifies a method to determine the physical impurities > 2 mm and stones
> 5 mm in sludge, treated biowaste and soil.
Fragments of wood or bark can be acceptable constituents of the sample.
2 Normative references
The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references,
the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
EN 12579:2013, Soil improvers and growing media ― Sampling
EN 13040:2007, Soil improvers and growing media ― Sample preparation for chemical and physical tests,
determination of dry matter content, moisture content and laboratory compacted bulk density
CR 13456:1999, Soil improvers and growing media ― Labelling, specifications and product schedules
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN 12579:2013, EN 13040:2007 and
CR 13456:1999 and the following apply.
3.1
stone
unattached pieces of rock 2 mm in diameter or larger that are strongly cemented or more resistant to rupture
[SOURCE: Soil Science Society of America, 2001]
Note 1 to entry: Rock being hard consolidated mineral matter.
Note 2 to entry: Limestone, including added limestone, is counted as stone.
3.2
glass
material consisting mostly of presumably man-made hard not crystallised minerals
3.3
metal
material consisting mostly of metals
3.4
plastics
material consisting mostly of presumably man-made synthetics
3.5
other material
unexpected material not accounted for in the method
Note 1 to entry: It will at least be recorded in mass but is usually also labelled qualitatively when possible, e.g. "mainly
leather fragments".
5

---------------------- Page: 8 ----------------------

CEN/TS 16202:2013 (E)
4 Principle
Physical impurities and stones are determined after dry sieving and water washing or bleach washing if
required. Stones > 5 mm and differentiated impurities > 2 mm are determined by mass or, for plastics, by
mass and area.
NOTE The purpose of measuring both, the mass and the area of plastics, is to characterise two aspects of the
contamination with plastics. Mass characterises the sheer bulk of plastics present. Area characterises the vi
...

SLOVENSKI STANDARD
kSIST-TS FprCEN/TS 16202:2011
01-januar-2011
%ODWRREGHODQLELRORãNLRGSDGNLLQWOD'RORþHYDQMHQHþLVWRþLQNDPQRY
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities and stones
Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Fremdstoffen und Steinen
Boue, biodéchet traité et sol - Détermination des matières étrangères et pierres
Ta slovenski standard je istoveten z: FprCEN/TS 16202
ICS:
13.030.20 7HNRþLRGSDGNL%ODWR Liquid wastes. Sludge
13.080.20 Fizikalne lastnosti tal Physical properties of soils
kSIST-TS FprCEN/TS 16202:2011 en,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
kSIST-TS FprCEN/TS 16202:2011

---------------------- Page: 2 ----------------------
kSIST-TS FprCEN/TS 16202:2011


TECHNICAL SPECIFICATION
FINAL DRAFT
FprCEN/TS 16202
SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

November 2010
ICS
English Version
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities
and stones
Boue, biodéchet traité et sol - Détermination des matières Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung
étrangères et pierres von Fremdstoffen und Steinen


This draft Technical Specification is submitted to CEN members for formal vote. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC
400.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to
provide supporting documentation.

Warning : This document is not a Technical Specification. It is distributed for review and comments. It is subject to change without notice
and shall not be referred to as a Technical Specification.


EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2010 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. FprCEN/TS 16202:2010: E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
kSIST-TS FprCEN/TS 16202:2011
FprCEN/TS 16202:2010 (E)
Contents Page
Foreword .3
Introduction .4
1 Scope .5
2 Normative references .5
3 Terms and definitions .5
4 Principle .6
5 Reagents .6
6 Apparatus .6
7 Procedure .7
7.1 Sample preparation .7
7.1.1 Large objects .7
7.1.2 Amount of laboratory sample .7
7.1.3 Drying .7
7.1.4 Weighing .7
7.1.5 Dry sieving .8
7.2 Direct analysis without washing .8
7.3 Analysis using water and/or bleach washing .8
7.3.1 General .8
7.3.2 Water washing .8
7.3.3 Bleach washing .8
7.3.4 Drying .9
7.4 Sieve analysis .9
7.4.1 Sieving and sorting stone > 5 mm .9
7.4.2 Sieving > 2 mm (optional) .9
7.5 Sorting > 2 mm .9
8 Calculations and expression of results . 10
9 Precision data . 11
10 Test report . 11
Annex A (informative) Image analysis for the estimation of area covered by plastics particles
> 2 mm. 12
Annex B (informative) Repeatability and reproducibility data . 13
B.1 Materials used in the interlaboratory comparison study . 13
B.2 Validation study results . 14
Bibliography . 15

2

---------------------- Page: 4 ----------------------
kSIST-TS FprCEN/TS 16202:2011
FprCEN/TS 16202:2010 (E)
Foreword
This document (FprCEN/TS 16202:2010) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 400 “Project
Committee - Horizontal standards in the fields of sludge, biowaste and soil”, the secretariat of which is held by
DIN.
This document is currently submitted to the Formal Vote.
This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the
European Free Trade Association.
This Technical Specification is part of a modular horizontal approach in which this document belongs to the
analytical step.
The preparation of this document by CEN is based on a mandate by the European Commission (Mandate
M/330). The mandate considers standards on sampling and analytical methods for hygienic and biological
parameters as well as inorganic and organic determinants. It was the aim of the mandate to develop
standards that are applicable to sludge, treated biowaste and soil and lead to equivalent results as far as this
is technically feasible.
Until now test methods determining properties of materials within the environmental area were prepared in
Technical Committees (TCs) working on specific products/matrices (soil, waste, sludge, etc.). However, it is
recognized that many steps in test procedures can be used in test procedures for other products/matrices. By
careful determination of these steps and selection of specific questions within these steps, elements of the
test procedure can be described in a way that can be used for more matrices and materials with certain
specifications. This optimization is in line with the development among end-users of standards. A majority of
routine environmental analyses are carried out by institutions and laboratories working under a scope which is
not limited to one single environmental matrix but covers a wide variety of matrices. Availability of standards
covering more matrices contributes to the optimization of laboratory procedures and standard maintenance
costs, e.g. costs related to accreditation and recognition.
A horizontal modular approach was developed in the project "Horizontal". "Modular" means that a test
standard developed in this approach concerns a specific step in assessing a property and not the whole
"chain of measurement" (from sampling to analyses). A beneficial feature of this approach is that "modules"
can be replaced by better ones without jeopardizing the standard "chain".
The results of the desk study as well as the evaluation and validation studies have been subject to
discussions with all parties concerned in the CEN structure during the development by project "Horizontal".
The results of these consultations with interested parties in the CEN structure have been presented to and
discussed in CEN/TC 400.
3

---------------------- Page: 5 ----------------------
kSIST-TS FprCEN/TS 16202:2011
FprCEN/TS 16202:2010 (E)
Introduction
This Technical Specification is (applicable and) validated for several types of matrices as indicated below (see
also Annex B for the results of the validation).
Table 1 — Matrices for which this Technical Specification is (applicable and) validated
Matrix Validated for
Sludge Sewage sludge
Compost Horticultural green compost
Mixture of municipal and green compost (1:1)
Soil Sandy soil with some organic matter
WARNING — Care shall be taken when handling samples, since they may contain sharp fragments,
chemical contaminants or possible pathogenic organisms. When using bleach, care shall be taken to
avoid inhaling fumes containing Cl .
2
4

---------------------- Page: 6 ----------------------
kSIST-TS FprCEN/TS 16202:2011
FprCEN/TS 16202:2010 (E)
1 Scope
This Technical Specification specifies a method to determine the physical impurities > 2 mm and stones
> 5 mm in sludge, treated biowaste and soil.
Pieces of wood or bark are acceptable constituents of the samples and not considered as impurities.
2 Normative references
The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced
document (including any amendments) applies.
EN 12579:1999, Soil improvers and growing media ― Sampling
EN 13040:2007, Soil improvers and growing media ― Sample preparation for chemical and physical tests,
determination of dry matter content, moisture content and laboratory compacted bulk density
CR 13456:1999, Soil improvers and growing media ― Labelling, specifications and product schedules
ISO 3310-1:2000, Test sieves ― Technical requirements and testing ― Part 1: Test sieves of metal wire cloth
(including Technical Corrigendum 1:2004)
ISO 3310-2:1999, Test sieves ― Technical requirements and testing ― Part 2: Test sieves of perforated
metal plate
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in CR 13456:1999, EN 12579:1999 and
EN 13040:2007 and the following apply.
3.1
stone
unattached pieces of rock 2 mm in diameter or larger that are strongly cemented or more resistant to rupture
[Soil Science Society of America, 2001]
NOTE 1 Rock being hard consolidated mineral matter.
NOTE 2 Limestone, including added limestone, is counted as stone.
3.2
glass
material consisting mostly of presumably man-made hard not crystallized minerals
3.3
metal
material consisting mostly of metals
3.4
plastics
material consisting mostly of presumably man-made synthetics
5

---------------------- Page: 7 ----------------------
kSIST-TS FprCEN/TS 16202:2011
FprCEN/TS 16202:2010 (E)
3.5
other material
unexpected material not accounted for in the method
NOTE It will at least be recorded in weigh but should be labelled qualitatively when possible, e.g. "mainly leather
fragments".
4 Principle
After drying, the sample is dry sieved, then, if necessary, either water-washed and/or bleach-washed and wet
sieved on a 2 mm sieve (as necessary). The fraction > 2 mm are again dried when necessary and the
fractions of stones > 5 mm and differentiated impurities > 2 mm are determined by weight or, for plastics, by
weight and area.
NOTE The purpose of measuring both, the weight and the area of plastics, is to characterise two aspects of the
contamination with plastics. Weight characterises the sheer bulk of plastics present. Area characterises the visual
presence of plastics.
5 Reagents
5.1 Bleach, 9,6 % chlorine (48° in other units).
This is a mixture of sodium hypochloride (NaClO, sometimes written as NaOCl), sodium chloride (NaCl) and
sodium hydroxide (NaOH). The acceptable range is 7,2 % to 9,6 % (or 36° to 48°).
Bleach should be used in specific cases only.
When using bleach (according to 7.2.2), fumes are to be force ventilated away through an appropriate filter
such as an active carbon filter. This will result in a filter containing Cl which is to be replaced at specified
2
intervals and handled as chemical waste. Any excess bleach must be poured off through an appropriate filter
such as an active carbon filter. When bleach-washing the samples (as in 7.2.2) all liquid residues shall also be
disposed of through this filter.
5.2 Water, drinking water quality, tap water or purer.
6 Apparatus
2
6.1 Sample tray, constructed of material thermally stable up to 150 °C, surface approximately 1 250 cm .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.