Dopolnilni signali glavnih signalov ali predsignalov – Predsignalni opozorilnik – Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.010)

Ta specifikacija določa obliko in osnovne dimenzije predsignalnega opozorilnika. Predsignalni opozorilnik omogoča zanesljivejše zaznavanje predsignala ter preduvoznega in predkritnega signala.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
09-Mar-2011
Due Date
14-Mar-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
TS 1077:2011
Slovenian language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1077


TEHNIČNA

april 2011
SPECIFIKACIJADopolnilni signali glavnih signalov ali predsignalov – Predsignalni
opozorilnik – Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.010)

Referenčna oznaka

ICS 03.220.31; 93.100 SIST-TS 1077:2011 (sl)


Nadaljevanje na straneh od 2 do 9© 2011-04. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TS 1077 : 2011
NACIONALNI UVOD
Tehnična specifikacija SIST-TS 1077 (sl), Dopolnilni signali glavnih signalov ali predsignalov –
Predsignalni opozorilnik – Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.010), 2011, ima
status slovenske tehnične specifikacije.

NACIONALNI PREDGOVOR
Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.
Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno
področje.

ZVEZE S STANDARDI
S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST-TS 1099 Označevanje signalnih znakov in oznak prometne signalizacije ter
telekomunikacijske opreme ob železniški progi
SIST-TS 1100 Vroče pocinkanje – Korozijska zaščita železnih in jeklenih delov
signalnovarnostne in telekomunikacijske opreme ob železniški progi
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.


2

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TS 1077 : 2011

VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe .4
2 Izrazi in definicije .4
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti.4
4 Videz signala .4
5 Mesto vgradnje.5
6 Velikost .5
7 Oblika in osnovne dimenzije.5
8 Material in izdelava.9
9 Označevanje.9
3

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST-TS 1077 : 2011
1 Predmet in področje uporabe
Ta specifikacija določa obliko in osnovne dimenzije predsignalnega opozorilnika.
Predsignalni opozorilnik omogoča zanesljivejše zaznavanje predsignala ter preduvoznega in
predkritnega signala.
2 Izrazi in definicije
Izrazi in definicije, ki se nanašajo na to specifikacijo, so podrobneje opredeljeni v Signalnem pravilniku.
Pod vzdrževalne aktivnosti se razumejo aktivnosti nabave in zamenjave dotrajanih ali poškodovanih
delov ter predpisani vzdrževalni posegi na obstoječi opremi železniške infrastrukture.
Pod nove vgradnje (investicija, modernizacija) so vključene vse aktivnosti, ki ne spadajo v področje
vzdrževalnih aktivnosti.
GRT – zgornji rob tirnice.
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti
– Signalni pravilnik (Uradni list RS, št. 123/2007)
– (300) Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje zgornjega ustroja železniških
prog (Uradni list RS, št. 14/2003)
– (852) Pravilnik o varnostnih ukrepih
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.