Space engineering - Agile software development handbook

This Handbook provides recommendations for the implementation of an Agile approach in space software projects complying with EN 16603-40 (based on ECSS-E-ST-40) and EN 16602-80 (based on ECSS-Q-ST-80).
This handbook is not an Agile development book, though it provides an Agile reference model based on Scrum and also covers other major Agile methods and techniques. Scrum has been selected as reference because of its widespread application in industry and its flexibility as a development framework to introduce or merge with other Agile methods and techniques. In relation to the EN 16603-40 and EN 16602-80, this handbook does not provide any tailoring of their requirements due to the use of the Agile approach, but demonstrates how compliance towards ECSS can be achieved. This handbook does not cover contractual aspects for this particular engineering approach, although it recognises that considering the approach of fixing cost and schedule and making the scope of functionalities variable, the customer and supplier need to establish specific contractual arrangements. Furthermore, it does not impose a particular finality for the use of Agile, either as a set of team values, project management process, specific techniques or supporting exploration by prototypes.

Raumfahrttechnik - Handbuch zur agilen Softwareentwicklung

Ingénierie spatiale - Guide de développement logiciel en mode agile

Vesoljska tehnika - Priročnik o spreminjajočem se razvoju programske opreme

Ta priročnik podaja priporočila za izvajanje agilnega pristopa pri projektih vesoljske programske opreme, ki ustrezajo standardoma EN 16603-40 (na podlagi standarda ECSS-E-ST-40) in EN 16602-80 (na podlagi standarda ECSS-Q-ST-80).
Ta priročnik ni knjiga o agilnem razvoju, vendar pa podaja referenčni model agilnosti, ki temelji na metodi Scrum, in obravnava tudi druge glavne agilne metode in tehnike. Za referenco je bila izbrana metoda Scrum, saj se pogosto uporablja v industriji in velja za prilagodljiv razvojni okvir, primeren za uvajanje ali združevanje z drugimi agilnimi metodami in tehnikami. Zaradi uporabe agilnega pristopa ta priročnik v zvezi s standardoma EN 16603-40 in EN 16602-80 ne podaja prilagoditev zahtev iz teh standardov, temveč prikazuje, kako je mogoče doseči skladnost z določili ECSS. Ta priročnik sicer ne obravnava pogodbenih vidikov navedenega pristopa k inženiringu, priznava pa, da morata naročnik in dobavitelj skleniti posebne pogodbene dogovore, ki upoštevajo tak pristop pri določitvi stroškov, časovnega razporeda in zagotavljanju spremenljivosti nabora funkcij. Priročnik prav tako ne določa posebne dokončnosti za uporabo agilnosti, bodisi v okviru vrednot skupine, procesa vodenja projekta, posebnih tehnik ali v okviru podpiranja raziskovanja s prototipi.

General Information

Status
Published
Publication Date
07-Jun-2022
Technical Committee
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
08-Jun-2022
Due Date
29-Jun-2022
Completion Date
08-Jun-2022

Buy Standard

Technical report
TP CEN/TR 17603-40-01:2022
English language
105 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CEN/TR 17603-40-01:2022
01-september-2022
Vesoljska tehnika - Priročnik o spreminjajočem se razvoju programske opreme
Space engineering - Agile software development handbook
Raumfahrttechnik - Handbuch zur agilen Softwareentwicklung
Ingénierie spatiale - Guide de développement logiciel en mode agile
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/TR 17603-40-01:2022
ICS:
35.080 Programska oprema Software
49.140 Vesoljski sistemi in operacije Space systems and
operations
SIST-TP CEN/TR 17603-40-01:2022 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17603-40-01:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17603-40-01:2022


TECHNICAL REPORT CEN/TR 17603-40-01

RAPPORT TECHNIQUE

TECHNISCHER BERICHT
June 2022
ICS 49.140; 35.080

English version

Space engineering - Agile software development handbook
Ingénierie spatiale - Guide de développement logiciel Raumfahrttechnik - Handbuch zur agilen
en mode agile Softwareentwicklung


This Technical Report was approved by CEN on 20 April 2022. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/CLC/JTC 5.

CEN and CENELEC members are the national standards bodies and national electrotechnical committees of Austria, Belgium,
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia,
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.
CEN-CENELEC Management Centre:
Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2022 CEN/CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means
Ref. No. CEN/TR 17603-40-01:2022 E
reserved worldwide for CEN national Members and for
CENELEC Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17603-40-01:2022
CEN/TR 17603-40-01:2022 (E)
Table of contents
European Foreword . 7
Introduction . 8
1 Scope . 9
2 References . 10
3 Terms, definitions and abbreviated terms . 11
3.1 Terms from other documents . 11
3.2 Terms specific to the present document . 11
3.3 Abbreviated terms. 15
4 Introduction to the Agile software development approach . 17
4.1 Introduction to Agile . 17
4.1.1 General . 17
4.1.2 Agile characteristics (as derived from the manifesto) . 18
4.1.3 Lean management . 20
4.2 General issues implementing Agile . 21
5 Guidelines for Agile life cycle selection . 24
5.1 Selecting Agile . 24
5.2 Analysis of key factors for Agile selection . 24
5.2.1 General . 24
5.2.2 Customer context . 26
5.2.3 Supplier context . 27
5.2.4 Project context . 27
5.2.5 Team context . 29
5.2.6 Key Factors Summary . 30
5.3 Agile assessment process . 31
5.4 Selecting agil
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.