Slovenian-English aeronautical lexicon – Part 3 a): Power units

Slovensko-angleški letalski leksikon - 3. a) del: Pogonski agregati

Izdani slovenski standard z oznako SIST 1027-3a:2003, POGONSKI AGREGATI, je sestavni del obširnega Slovensko-angleškega letalskega leksikona, predvidenega v 10 knjigah, ki bo zajel izrazje po področjih: Osnovni pojmi, Letalniki (motorna letala, helikopterji, drugi letalniki), Pogonski agregati, Inštalacijski sistemi (oskrba z gorivom, hidravlične in pnevmatične inštalacije, klimatizacija, električne inštalacije), Letališča in vzletišča, Letenje, Navigacija, Vodenje zračnega prometa, Zagotavljanje kakovosti, zanesljivosti, letalnosti in Posebne dejavnosti. Slovenski standard SIST 1027-3a:2003 so v skladu s smernicami, ki jih je sprejela Delovna skupina za pripravo slovenskega terminološkega standarda Slovensko-angleški letalski leksikon in na temelju definicij v Mednarodni konvenciji o civilnem letalstvu, mednarodnega standarda ISO 5843 in britanskega standarda BS 185 pripravili g. Franc Spiller-Muys kot prevajalec in urednik ter univ. prof. dr. Ferdinand Trenc in univ. prof. dr. Dominik Gregl kot strokovna svetovalca in recenzenta ob sodelovanju številnih strokovnjakov na področju letalstva in sorodnih področij. Standard je zasnovan dvojezično, slovensko in angleško, gesla in definicije pa si sledijo po vsebinskem načelu, saj le-to omogoča boljšo preglednost kot abecedni vrstni red. Ker pa številnih pojmov v tehniki ni mogoče dovolj razumljivo opisati z definicijo, so marsikateri ponazorjeni tudi s slikami, načrti, prerezi, shemami, diagrami. Z izdajo SIST 1027-3a:2003 smo se Slovenci na področju letalske terminologije še za korak približali razvitim narodom, do konca poti pa nas čaka še veliko dela. Obenem pa se s standardom pridružujemo praznovanju stoletnice, odkar sta brata Wright 17. decembra 1903 v Kitty Hawku v Severni Karolini v ZDA prvič poletela z letalom. Dogodek pomeni uradni začetek razvoja letalstva. Z letalstvom in njegovim razvojem smo neločljivo povezani tudi Slovenci.

General Information

Status
Published
Current Stage
7100 - Izvirni SIST - Priprava dokumenta (Local Project)
Start Date
01-Dec-2003
Due Date
01-Dec-2003
Completion Date
01-Dec-2003
Ref Project

Buy Standard

Standard – translation
SIST 1027-3a:2003
Slovenian and English language
208 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.