Avtomatske naprave na nivojskih prehodih s kontrolnimi signali – Kontrolni in pomožni kontrolni signal – Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z a3.019)

Ta specifikacija določa obliko in dimenzije kontrolnega in pomožnega kontrolnega signala. Kontrolni in pomožni kontrolni signal se uporabljata za ugotavljanje brezhibnosti delovanja avtomatskih naprav za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
10-Mar-2011
Due Date
15-Mar-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
TS 1086:2011
Slovenian language
5 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1086


TEHNIČNA

april 2011
SPECIFIKACIJAAvtomatske naprave na nivojskih prehodih s kontrolnimi signali – Kontrolni
in pomožni kontrolni signal – Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka
TS-Z a3.019)

Referenčna oznaka
ICS 03.220.30, 93.100 SIST-TS 1086:2011 (sl)Nadaljevanje na straneh od 2 do 6


© 2011-04. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TS 1086 : 2011
NACIONALNI UVOD
Tehnična specifikacija SIST-TS 1086 (sl), Avtomatske naprave na nivojskih prehodih s kontrolnimi
signali – Kontrolni in pomožni kontrolni signal – Oblika in osnovne dimenzije (panožna oznaka TS-Z
a3.019), 2011, ima status slovenske tehnične specifikacije.

NACIONALNI PREDGOVOR
Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.
Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno
področje.

ZVEZE S STANDARDI
S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST-TS 1070 Dvolučni glavni signali – Oblika in osnovne dimenzije
SIST-TS 1097 Signalne svetilke z lečo s premerom 136 mm – Tehnični pogoji za izdelavo
in dobavo
SIST-TS 1098 Svetlobni signali – Tehnični pogoji za vgradnjo
SIST-TS 1099 Označevanje signalnih znakov in oznak prometne signalizacije ter
telekomunikacijske opreme ob železniški progi
SIST-TS 1100 Vroče pocinkanje – Korozijska zaščita železnih in jeklenih delov
signalnovarnostne in telekomunikacijske opreme ob železniški progi
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.


2

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TS 1086 : 2011

VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe .4
2 Izrazi in definicije .4
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti.4
4 Videz signala .4
5 Mesto vgradnje .5
6 Oblika in osnovne dimenzije.5
7 Material in izdelava.6
8 Označevanje.6
3

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST-TS 1086 : 2011
1 Predmet in področje uporabe
Ta specifikacija določa obliko in dimenzije kontrolnega in pomožnega kontrolnega signala.
Kontrolni in pomožni kontrolni signal se uporabljata za ugotavljanje brezhibnosti delovanja
avtomatskih naprav za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih.
2 Izrazi in definicije
Izrazi in definicije, ki se nanašajo na to specifikacijo, so podrobneje opredeljeni v referenčnem
pravilniku.
Pod vzdrževalne aktivnosti se razumejo aktivnosti nabave in zamenjave dotrajanih ali poškodovanih
delov ter predpisani vzdrževalni posegi na obstoječi opremi železniške infrastrukture.
Pod nove vgradnje (investicija, modernizacija) so vključene vse aktivnosti, ki ne spadajo v področje
vzdrževalnih aktivnosti.
GRT – zgornji rob tirnice.
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti
– Signalni pravilnik (Uradni list RS, št. 123/2007)
– SIST-TS 1070 (TS-Z a3.001), Dvolučni glavni signali – Oblika in osnovne dimenzije
– SIST-TS 1097 (TS-Z a3.031), Signalne svetilke z lečo s premerom 136 mm – Tehnični pogoji za
izdelavo in dobavo
– SIST-TS 1098 (TS-Z a3.032
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.