Information technology - Authorization of mobile phones when used as RFID interrogators

The scope of this Technical Report is to explore developments in the use of mobile phones as RFID interrogators. It uses as a datum the communication protocols developed for near field communication, which have a defined level of security. This Technical Report will explore known developments in the use of mobile phones as RFID interrogators including (but not limited to):
—   extending NFC phone capabilities to read RFID tags compliant with ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 Mode 1;
—   using mobile phones as interrogators for UHF tags based on ISO/IEC 18000-6 Type C;
—   the development of multi-protocol readers capable of switching between high frequency and UHF.
The objective of the Technical Report is to identify specific characteristics associated with mobile phones being used as interrogators with tags that are primarily intended for other purposes. It will identify some potential threats associated with the technology. It will also identify gaps in the standardization process that might need to be addressed to mitigate against such threats.
To counterbalance any negative implications, the Technical Report also identifies real and potential applications that could lead to an accelerated take-up of RFID and the Internet of Things through mobile phones being used as RFID interrogators by individual citizens and organizations.

Informationstechnik - Autorisierung von Mobilfunkgeräten als RFID-Lesegeräte

Technologies de l’information - Autorisation des téléphones mobiles utilisés comme lecteurs RFID

Informacijska tehnologija - Dovoljenje za uporabo mobilnih telefonov kot RFID-bralnikov

Področje uporabe tega tehničnega poročila je raziskati razvoj na področju uporabe mobilnih telefonov kot RFID-bralnikov. Za referenco uporablja komunikacijske protokole, razvite za komunikacijo kratkega dosega, ki imajo določeno raven varnosti. To tehnično poročilo bo raziskalo znan razvoj na področju uporabe mobilnih telefonov kot RFID-bralnikov, vključno z (a ne omejeno na): - razširitvijo zmožnosti komunikacije kratkega obsega v telefonih na branje oznak RFID, ki so v skladu s standardoma ISO/IEC 15693 in ISO/IEC 18000-3 Način 1; - uporabo mobilnih telefonov kot bralnikov za UHF oznake glede na standard ISO/IEC 18000-6 Tip C; - razvojem večprotokolnih bralnikov, ki lahko preklapljajo med visokimi frekvencami in UHF. Namen tega tehničnega poročila je prepoznati posamezne lastnosti, povezane z mobilnimi telefoni, ki se uporabljajo kot bralniki z oznakami, ki so predvsem namenjene drugi uporabi. Določil bo nekaj morebitnih groženj, ki so povezane s tehnologijo. Prav tako bo razkril vrzeli v postopku standardizacije, ki jih je morda treba obravnavati, da se omili take grožnje. Za uravnavanje kakršnih koli negativnih učinkov tehnično poročilo opredeljuje tudi, kako posamezni državljani in organizacije uporabljajo ali bi lahko uporabljali mobilne telefone, ki se uporabljajo kot RFID-bralniki, kar bi lahko vodilo v povečano prevzemanje RFID in interneta stvari.

General Information

Status
Published
Publication Date
03-Jun-2014
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
04-Jun-2014
Due Date
25-Feb-2014
Completion Date
04-Jun-2014

Buy Standard

Technical report
TP CEN/TR 16671:2014 - BARVE
English language
43 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Technical report
TP CEN/TR 16671:2014 - BARVE na PDF-strani 17,27,28,32,34,37,39,40
English language
43 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CEN/TR 16671:2014
01-september-2014
Informacijska tehnologija - Dovoljenje za uporabo mobilnih telefonov kot RFID-
bralnikov
Information technology - Authorisation of mobile phones when used as RFID
interrogators
Informationstechnik - Autorisierung von Mobilfunkgeräten als RFID-Lesegeräte
Technologie de l’information - Autorisation des téléphones mobiles utilisés comme
interrogateurs RFID
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/TR 16671:2014
ICS:
33.070.01 Mobilni servisi na splošno Mobile services in general
35.040.50 Tehnike za samodejno Automatic identification and
razpoznavanje in zajem data capture techniques
podatkov
SIST-TP CEN/TR 16671:2014 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 16671:2014

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 16671:2014

TECHNICAL REPORT
CEN/TR 16671

RAPPORT TECHNIQUE

TECHNISCHER BERICHT
June 2014
ICS 35.240.60; 33.070.01
English Version
Information technology - Authorization of mobile phones when
used as RFID interrogators
Technologies de l'information - Autorisation des téléphones Informationstechnik - Autorisierung von Mobilfunkgeräten
mobiles utilisés comme lecteurs RFID als RFID-Lesegeräte


This Technical Report was approved by CEN on 20 January 2014. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC 225.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United
Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2014 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN/TR 16671:2014 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 16671:2014
CEN/TR 16671:2014 (E)
Contents Page

Foreword .4
Introduction .5
1 Scope .6
2 Normative references .6
3 Terms and definitions .6
4 Symbols and abbreviations .7
5 Executive summary and conclusions.8
6 Extending NFC phones capabilities to read RFID tags .8
6.1 Read range impacts due to inclusion of ISO/IEC 15693 .8
6.1.1 Short introduction to NFC .8
6.1.2 NFC Forum and NFC Forum tag types .9
6.1.3 Inclusion of support for ISO/IEC 15693 .9
6.1.4 NFC Forum directive on ISO/IEC 15693 capability extension . 10
6.1.5 Analysis of ISO/IEC 15693 tag type extension . 10
6.2 Extending NFC read range capabilities . 11
6.2.1 General . 11
6.2.2 Theoretical analysis of read range extension for NFC phones . 11
6.2.3 Extending existing hardware . 14
6.2.4 Extending with the u
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CEN/TR 16671:2014
01-september-2014
Informacijska tehnologija - Dovoljenje za uporabo mobilnih telefonov kot RFID-
bralnikov
Information technology - Authorisation of mobile phones when used as RFID
interrogators
Informationstechnik - Autorisierung von Mobilfunkgeräten als RFID-Lesegeräte
Technologie de l’information - Autorisation des téléphones mobiles utilisés comme
interrogateurs RFID
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/TR 16671:2014
ICS:
33.070.01 Mobilni servisi na splošno Mobile services in general
35.020 Informacijska tehnika in Information technology (IT) in
tehnologija na splošno general
SIST-TP CEN/TR 16671:2014 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TP CEN/TR 16671:2014

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TP CEN/TR 16671:2014

TECHNICAL REPORT
CEN/TR 16671

RAPPORT TECHNIQUE

TECHNISCHER BERICHT
June 2014
ICS 35.240.60; 33.070.01
English Version
Information technology - Authorization of mobile phones when
used as RFID interrogators
Technologies de l'information - Autorisation des téléphones Informationstechnik - Autorisierung von Mobilfunkgeräten
mobiles utilisés comme lecteurs RFID als RFID-Lesegeräte


This Technical Report was approved by CEN on 20 January 2014. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC 225.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United
Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2014 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN/TR 16671:2014 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST-TP CEN/TR 16671:2014
CEN/TR 16671:2014 (E)
Contents Page

Foreword .4
Introduction .5
1 Scope .6
2 Normative references .6
3 Terms and definitions .6
4 Symbols and abbreviations .7
5 Executive summary and conclusions.8
6 Extending NFC phones capabilities to read RFID tags .8
6.1 Read range impacts due to inclusion of ISO/IEC 15693 .8
6.1.1 Short introduction to NFC .8
6.1.2 NFC Forum and NFC Forum tag types .9
6.1.3 Inclusion of support for ISO/IEC 15693 .9
6.1.4 NFC Forum directive on ISO/IEC 15693 capability extension . 10
6.1.5 Analysis of ISO/IEC 15693 tag type extension . 10
6.2 Extending NFC read range capabilities . 11
6.2.1 General . 11
6.2.2 Theoretical analysis of read range extension for NFC phones . 11
6.2.3 Extending existing hardware . 14
6.2.4 Extending with the use of a booster .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.