Interruption indexes

D138/C037: Corrigendum to CLC/TR 50555:2010 (PR=22110) to add the words "in cooperation with CEER" in the foreword

Unterbrechungsindizes

Indicateurs d'interruption

Prekinitveni indeksi - Popravek AC

To tehnično poročilo podaja vodilo, kako izračunati neprekinjenost indeksov preskrbe. Priporočeni indeksi so natančneje navedeni za evropsko primerjalno analizo učinkovitosti distribucijskih omrežij. Za učinkovitost prenosnih omrežij se lahko uporabijo značilnejši indeksi.
Podaja
– pregled praks v Evropi glede dolgo- in kratkotrajnih prekinitev,
– definicijo fizične prekinitve na usklajen način,
– filozofijo in merila za priporočanje indeksov,
– priporočen skupni pristop za indekse neprekinjenosti.
Ker so omrežja v različnih delih določene države zavezana različnim razmeram (npr. vremenskim razmeram in gostoti odjemalcev), ni smiselno uporabiti skupnih standardov učinkovitosti za vsa omrežja v eni državi ali skupini držav, ne da bi ti cilji postali tako nizki, da bi bili najverjetneje doseženi v vseh območjih.
Trenutna situacija, ko nacionalni regulativni organi postavljajo cilje učinkovitosti v svojih državah, v splošnem velja za najučinkovitejši mehanizem za doseganje optimalne družbenoekonomske učinkovitosti.
Zato to tehnično poročilo ne podaja skupnih ciljev za število in trajanje prekinitev, ki ne bi smeli biti preseženi.
To tehnično poročilo je prvi korak k primerjalni analizi prekinitvene učinkovitosti v evropskih državah.
To tehnično poročilo ne obravnava pravil za združevanje prekinitev, še zlasti kratkotrajnih, priznava pa se, da bo morda treba opisati pravila združevanja v drugi različici tehničnega poročila.

General Information

Status
Published
Publication Date
17-Feb-2011
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
18-Feb-2011
Completion Date
18-Feb-2011

Buy Standard

Corrigendum
TP CLC/TR 50555:2011/AC:2011
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)


2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Prekinitveni indeksi - Popravek ACInterruption indexes29.240.01Power transmission and distribution networks in general27.010Prenos energije in toplote na splošnoEnergy and heat transfer engineering in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:CLC/TR 5
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.