Paper and board - Determination of composition of paper and board for recycling by gravimetric analysis

This document describes a procedure to gravimetrically determine the physical composition of paper and board for recycling by manually separating/sorting the individual components (including any unwanted materials) and determining the relative masses.

Papier und Pappe - Bestimmung der Zusammensetzung von Altpapier zum Recycling durch gravimetrische Analyse

Dieses Dokument beschreibt ein Verfahren zur gravimetrischen Bestimmung der physikalischen Zusammensetzung von Altpapier durch manuelles Trennen/Sortieren der einzelnen Bestandteile (einschließlich aller unerwünschten Materialien) und der Bestimmung der relativen Massen.

Papiers et cartons - Détermination de la composition des papiers et cartons pour recyclage par analyse gravimétrique

Le présent document décrit un mode opératoire pour la détermination gravimétrique de la composition physique des papiers et cartons pour recyclage par séparation/tri manuel des composants individuels (y compris les éventuels matériaux non désirés) et détermination des masses relatives.

Papir, karton in lepenka - Določevanje sestave papirja, kartona in lepenke za recikliranje z gravimetrično analizo

Ta mednarodni standard obravnava varnost električnih črpalk za tekočine s temperaturo do 90 °C, namenjenih za gospodinjsko uporabo in podobne namene, pri čemer njihova nazivna napetost ni večja od 250 V za enofazne aparate in 480 V za druge aparate.
OPOMBA 101: Primeri aparatov, ki spadajo na področje uporabe tega standarda:
– akvarijske črpalke;
– črpalke za vrtne ribnike;
– črpalke za prhanje;
– črpalke za blato;
– potopne črpalke;
– črpalke za namizne fontane;
– navpične vodne črpalke.
Na področje uporabe tega standarda spadajo aparati, ki niso namenjeni za običajno gospodinjsko uporabo, vendar so lahko vir nevarnosti za javnost, kot so aparati, namenjeni za laično uporabo v trgovinah, lahki industriji in na kmetijah.
Ta standard v največji možni meri obravnava splošne nevarnosti, ki jih predstavljajo aparati ter s katerimi se srečujejo osebe doma in v okolici doma. Vendar na splošno ne vključuje primerov:
– oseb (tudi otrok), ki zaradi
fizičnih, senzoričnih ali umskih sposobnosti oziroma
pomanjkanja izkušenj in znanja
ne morejo varno uporabljati aparata brez nadzora ali navodil;
– otrok, ki se igrajo z aparatom.
OPOMBA 102: Opozoriti je treba, da:
– so za aparate, ki so namenjeni za uporabo v vozilih ali na krovu ladij ali letal, morda potrebne dodatne zahteve;
– v številnih državah nacionalni zdravstveni organi, nacionalni
organi, odgovorni za varstvo pri delu, ter drugi podobni organi določajo dodatne zahteve.
OPOMBA 103: Ta standard se ne uporablja za:
– stacionarne obtočne črpalke za instalacije ogrevanja in sanitarne vode (IEC 60335-2-51);
– črpalke za vnetljive tekočine;
– črpalke za izključno industrijske namene;
– črpalke, ki so namenjene za uporabo na lokacijah, kjer veljajo posebne razmere, kot je prisotnost korozivne ali eksplozivne atmosfere (prah, hlapi ali plin);
– črpalke z vgrajenimi klorinatorji elektrolitskega tipa.
OPOMBA 104: Črpalke, vgrajene v aparate, niso zajete v tem standardu, razen če je navedena posebna referenca.

General Information

Status
Published
Publication Date
23-Nov-2021
Withdrawal Date
30-May-2022
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
24-Nov-2021
Due Date
25-Nov-2021
Completion Date
24-Nov-2021

Buy Standard

Standard
EN 17545:2022
English language
11 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 17545:2022
01-marec-2022
Papir, karton in lepenka - Določevanje sestave papirja, kartona in lepenke za
recikliranje z gravimetrično analizo
Paper and board - Determination of composition of paper and board for recycling by
gravimetric analysis
Papier und Pappe - Bestimmung der Zusammensetzung von Altpapier zum Recycling
durch gravimetrische Analyse
Papiers et cartons - Détermination de la composition des papiers et cartons pour
recyclage par analyse gravimétrique
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 17545:2021
ICS:
13.030.50 Recikliranje Recycling
85.060 Papir, karton in lepenka Paper and board
SIST EN 17545:2022 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 17545:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 17545:2022


EN 17545
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

November 2021
EUROPÄISCHE NORM
ICS 85.060
English Version

Paper and board - Determination of composition of paper
and board for recycling by gravimetric analysis
Papiers et cartons - Détermination de la composition Papier und Pappe - Bestimmung der
des papiers et cartons pour recyclage par analyse Zusammensetzung von Altpapier zum Recycling durch
gravimétrique gravimetrische Analyse
This European Standard was approved by CEN on 24 October 2021.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references
concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN
member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by
translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management
Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and
United Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2021 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. EN 17545:2021 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 17545:2022
EN 17545:2021 (E)
Contents Page
European foreword . 3
Introduction . 4
1 Scope . 5
2 Normative references . 5
3 Terms and definitions . 5
4 Principle . 5
5 Equipment and auxiliaries . 5
6 Procedure. 6
6.1 Sampling . 6
6.2 Composition of paper and board for recycling . 6
6.3 Gravimetric analysis . 6
6.4 Assessment of other parameters . 6
7 Test report .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.