Transportation services - Guidance notes on the application of EN ISO 9001:2000 to the road transportation, storage, distribution and railway goods industries

This European Standard provides guidelines for the application of EN ISO 9001, Quality management system, to the provision of freight transportation services by road and rail, including storage and distribution activities.

Dienstleistungen im Transportwesen - Leitfaden zur Anwendung von EN ISO 9001:2000 auf den Straßen- und Schienengüterverkehr, die Lagerhaltung und die Verteilerindustrie

Dieses Europäische Dokument enthält Richtlinien für die Anwendung von EN ISO 9001, Qualitäts-
managementsysteme, auf die Erbringung von Frachttransportdienstleistungen auf Straße und Schiene,
einschließlich dazugehöriger Tätigkeitsbereiche wie Lagerhaltung und Verteilung.

Services de transport - Conseils relatifs à l'application de l'EN ISO 9001:2000 aux industries du transport routier, du stockage et de la distribution

Transportne storitve – Navodila za uporabo EN ISO 9001:2000 v cestnem in železniškem tovornem transportu, pri skladiščenju ter distribuciji

Uvajanje standarda EN ISO 9001 Sistemi vodenja kakovosti v organizacije, ki nudijo storitve notranjega ali mednarodnega prevoza blaga po cesti ali železnici, lahko predstavlja težavo, posebej če te organizacije običajno niso vajene voditi sistema kakovosti za področje storitev. Dodatno težavo glede uporabnosti sistema kakovosti v transportni/prevozniški storitveni verigi pa lahko predstavlja tudi dokaj pogosto (običajno) drobljenje oziroma delitev odgovornosti na posamezne člene v verigi.  
Smernice v tem evropskem standardu so namenjene uporabnikom kot pomoč pri reševanju zgoraj omenjenih težav. Posebna pozornost je posvečena obravnavi tistih delov standarda EN ISO 9001, kjer obstaja večja verjetnost za nastanek razlik med bolj običajnim proizvodnim okoljem in manj običajnim storitvenim. Standard podaja tudi napotke glede dodatnih aktivnosti in/ali previdnostnih ukrepov za zagotovitev čim večje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti. Ta standard ne vsebuje nobenih dodatnih zahtev razen tistih iz EN ISO 9001.

General Information

Status
Published
Publication Date
27-Sep-2005
Current Stage
9093 - Decision to confirm - Review Enquiry
Completion Date
26-Jan-2022

Relations

Buy Standard

Standard
EN 12507:2006
English language
15 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)


2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.LDienstleistungen im Transportwesen - Leitfaden zur Anwendung von EN ISO 9001:2000 auf den Straßen- und Schienengüterverkehr, die Lagerhaltung und die VerteilerindustrieServices de transport - Conseils relatifs a l'application de l'EN ISO 9001:2000 aux industries du transport routier, du stockage et de la distributionTransportation services - Guidance notes on the application of EN ISO 9001:2000 to the road transportation, storage, distribution and railway goods industries03.220.01Transport na splošnoTransport in general03.120.10Vodenje in zagotavljanje kakovostiQuality management and quality assurance03.100.10Nabava. Dobava. LogistikaPurchasing. Procurement. Management of stockICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 12507:2005SIST EN 12507:2006en01-marec-2006SIST EN 12507:2006SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 12507:20011DGRPHãþD

EUROPEAN STANDARDNORME EUROPÉENNEEUROPÄISCHE NORMEN 12507September 2005ICS 03.080.20; 03.100.10Supersedes EN 12507:1999
English VersionTransportation services - Guidance notes on the application ofEN ISO 9001:2000 to the road transportation, storage,distribution and railway goods industriesServices de transport - Conseils relatifs à l'application del'EN ISO 9001:2000 aux industries du transport routier, dustockage et de la distributionDienstleistungen im Transportwesen - Leitfaden zurAnwendung von EN ISO 9001:2000 auf den Straßen- undSchienengüterverkehr, die Lagerhaltung und dieVerteilerindustrieThis European Standard was approved by CEN on 8 August 2005.CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this EuropeanStandard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such nationalstandards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member.This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translationunder the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the officialversions.CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France,Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATIONCOMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATIONEUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNGManagement Centre: rue de Stassart, 36
B-1050 Brussels© 2005 CENAll rights of exploitation in any form and by any means reservedworldwide for CEN national Members.Ref. No. EN 12507:2005: ESIST EN 12507:2006
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.