Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications - Part 5-1: Video transmission - General video transmission performance requirements

Corrigendum issued in July 2012 following DKE request
2013: Originator of XML version: first setup pilot of CCMC in 2012

Alarmanlagen - CCTV-Überwachungsanlagen für Sicherungsanwendungen - Teil 5-1: Allgemeine Leistungsanforderungen an die Videoübertragung

Systèmes d’alarme – Systèmes de surveillance CCTV à usage dans les applications de sécurité - Partie 5-1:Exigences générales de performance pour la vidéotransmission

Alarmni sistemi - Nadzorni sistemi CCTV za uporabo v aplikacijah varovanja - 5.1. del: Video prenos - Splošne zahteve za zmogljivosti video prenosa - Popravek AC

Ta evropski standard določa splošne zahteve za video prenos. Podrobna specifikacija za analogni video prenos prek različnih medijev, vključno z zahtevami za signal in zmogljivosti, je že določena v standardu prEN 50132-5-3. Zahteve za vse večje število nadzornih aplikacij, ki temeljijo na video prenosu IP, so opredeljene v dveh standardih. Ta standard v naslednjih točkah zajema splošne zahteve za video prenose glede zmogljivosti, varnosti in skladnosti z osnovno povezljivostjo IP na podlagi razpoložljivih in dobro poznanih mednarodnih standardov. Na področjih, na katerih so potrebne podrobnejše zahteve v zvezi z IP, so podane dodatne specifikacije, da se doseže združljivost. V tem evropskem standardu niso določeni podrobni in posebni protokoli CCTV. V 2. delu tega evropskega standarda so na podlagi splošnih zahtev glede povezljivosti in zmogljivosti iz 1. dela podrobneje opredeljeni protokol IP za video, sporočila in ukazi. V 2. delu je določen protokol IP za popolno interoperabilnost (npr. nadzor PTZ, načrtovanje dogodkov itd.) naprav za video prenos, ki se uporabljajo v nadzornih aplikacijah. Prvi oddelek tega standarda določa najmanjše zahteve za zmogljivost video prenosa aplikacij varovanja v omrežjih IP. Zahteve za časovno načrtovanje, kakovost in razpoložljivost nadzornih aplikacij so stroge ter določene v zadnjem oddelku tega standarda. Podane so smernice za omrežno arhitekturo o izpolnjevanju teh zahtev. Drugi oddelek tega evropskega standarda določa zahteve za osnovno povezljivost IP naprav za video prenos, ki se uporabljajo v aplikacijah varovanja. Če se naprava za video prenos uporablja za varovanje, veljajo nekatere osnovne zahteve. Predstaviti je treba predvsem osnovna načela povezljivosti IP, ki zahtevajo, da je naprava skladna s temeljnimi omrežnimi protokoli. To so lahko zahteve, ki se lahko uporabljajo za vse varnostne naprave IP, ne le za video IP. Zato se zahteve določijo v drugem koraku za skladnost z osnovnimi pretočnimi protokoli, ki se v tem standardu uporabljajo za video pretakanje in nadzor pretoka. Ker aplikacije varovanja zahtevajo visoko razpoložljivost in zanesljivost, je treba zagotoviti splošne načine za prenos dogodkov v zvezi s stanjem in nadzorom kakovosti videa. Ti dogodki so opredeljeni v splošnih zahtevah za načrtovanje dogodkov in upravljanje omrežnih naprav. Pri varnosti sta pravilno vzdrževanje in nastavitev bistvena za delovanje naprave za video prenos. Določitev lokacije pretočnih naprav in njihovih zmogljivosti je osnovna zahteva, ki je opisana v oddelku »odkrivanje in opis naprav«.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
19-Jul-2012
Technical Committee
Current Stage
6060 - Document made available
Due Date
20-Jul-2012
Completion Date
20-Jul-2012

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
EN 50132-5-1:2012/AC:2012
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Alarmni sistemi - Nadzorni sistemi CCTV za uporabo v aplikacijah varovanja - 5.1. del: Video prenos - Splošne zahteve za zmogljivosti video prenosa - Popravek ACAlarmanlagen - CCTV-Überwachungsanlagen für Sicherungsanwendungen - Teil 5-1: Allgemeine Leistungsanforderungen an die VideoübertragungSystèmes d’alarme – Systèmes de surveillance CCTV à usage dans les applications de sécurité - Partie 5-1:Exigences générales de performance pour la vidéotransmissionAlarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications - Part 5-1: Video transmission - General video transmission performance requirements33.160.40Video sistemiVideo systems13.320Alarmni in opozorilni sistemiAlarm and warning systemsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 50132-5-1:2011/AC:201

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.