Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures

TC - Modifications to Subclauses A.1.3.1, A.1.3.2 and A.1.4.2 in the E mother reference version.
2013: Originator of XML version: first setup pilot of CCMC in 2012

Eurocode 9 - Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-5: Schalentragwerke

Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-5 : Coques

Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-5. del: Lupinaste konstrukcije

EN 1999 se uporablja na področju projektiranja zgradb in gradbeništva ter gradbenih objektov iz aluminija. Je v skladu z načeli in zahtevami za varnost in uporabnost objektov, osnovo njihovega projektiranja in preverjanja, ki so podani v EN 1990 – Osnove projektiranja. EN 1999 se ukvarja samo z zahtevami glede odpornosti, uporabnosti, trajnosti in požarne odpornosti aluminijevih konstrukcij. Drugih zahtev, npr. glede toplotne ali zvočne izolacije, ne obravnava. EN 1999 je namenjen uporabi v povezavi z: - EN 1990 Osnove projektiranja, - EN 1991 Vplivi na konstrukcije, – evropski standardi za gradbene izdelke, ki se nanašajo na aluminijeve konstrukcije, - EN 1090-1 Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij, – prvi del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij, – EN 1090-3 Izvedba jeklenih in aluminijevih konstrukcij, – tretji del: Tehnične zahteve za aluminijaste konstrukcije EN 1999 je razdeljen v pet delov: EN 1999-1-1 Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin: Splošna pravila za konstrukcije. EN 1999-1-2 Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin: Projektiranje požarnovarnih konstrukcij. EN 1999-1-3 Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin: Konstrukcije občutljive na utrujenost. EN 1999-1-4 Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin: Hladno oblikovane konstrukcijske pločevine. EN 1999-1-5 Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin: Lupinaste konstrukcije.

General Information

Status
Published
Publication Date
03-Nov-2009
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Due Date
04-Nov-2009
Completion Date
04-Nov-2009

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
EN 1999-1-5:2007/AC:2010
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-5. del: Lupinaste konstrukcijeEurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-5: SchalentragwerkeEurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-5 : CoquesEurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures91.080.10Kovinske konstrukcijeMetal structures91.010.30Technical aspectsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 1999-1-5:2007/AC:2009SIST EN 1999-1-5:2007/AC:2010en,fr,de01-marec-2010SIST EN 1999-1-5:2007/AC:2010SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 1999-1-5:2007/AC:2010
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 1999-1-5:2007/AC
November 2009
Novembre 2009

November 2009 ICS 91.010.30; 93.020 English version Version Française Deutsche Fassung

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures
Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-5 : Coques

Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-5: Schalentragwerke This corrigendum becomes effective on 4 November 2009 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 4 novembre 2009 pour incorporation dans les
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.