Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements

2019-12-10: TC 108X decision: link GPSD was for sound pressure requirements personal music players. GPSD citation no longer needed because most music players are RED. Link citation under GPSD removed.
2019-10-01: PR reactivated further to D156/C057 (extension of DOW of the superseding EN)
D139/C138: To modify the Swiss A-deviation in EN 60950-1:2006 (PR=16298) in accordance with BT139/CH0114/NCP

Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Matériel de traitement de l'information - Sécurité - Partie 1: Exigences générales

Oprema za informacijsko tehnologijo - Varnost - 1. del: Splošne zahteve

Ta standard velja za opremo za informacijsko tehnologijo z omrežnim napajanjem ali baterijskim napajanjem, vključno z električno poslovno opremo in z njo povezano opremo z OCENJEVALNO NAPETOSTJO, ki ne presega 600 V. Ta standard prav tako velja za takšne vrste opreme za informacijsko tehnologijo: - načrtovano za uporabo v telekomunikacijski opremi terminalov in opremi za telekomunikacijsko omrežno infrastrukturo, ne glede na vir napajanja; - načrtovano in namenjeno za neposredno povezavo ali uporabljeno kot infrastrukturno opremo v RAZDELITVENEM SISTEMU KABLOV, ne glede na vir napajanja; - načrtovano tako, da uporablja IZMENIČNO OMREŽNO NAPAJANJE kot medij za prenos informacij (glej točko 6, opomba 4 in 7.1, opomba 4). Ta standard prav tako velja za sestavne dele in podsklope, namenjene vključitvi v opremo za informacijsko tehnologijo. Ne pričakuje se, da so takšni sestavni deli in podsklopi v skladu z vsakim vidikom standarda, pod pogojem, da je celotna oprema za informacijsko tehnologijo, ki vsebuje takšne sestavne dele in podsklope, skladna.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
20-Oct-2011
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
20-Dec-2020
Completion Date
20-Dec-2020

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 60950-1:2006/AC:2012
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Oprema za informacijsko tehnologijo - Varnost - 1. del: Splošne zahteveEinrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine AnforderungenMatériel de traitement de l'information - Sécurité - Partie 1: Exigences généralesInformation technology equipment - Safety - Part 1: General requirements35.020Informacijska tehnika in tehnologija na splošnoInformation
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.