Open Smart Grid Protocol (OSGP)

2019-03-06 AJC: No xml file to be provided; document 300+ pages long.

Open Smart Grid Protocol (OSGP)

Protocole ouvert pour Réseau Intelligent

This Technical Specification addresses BPSK Narrow Band Power Line Channel for Smart Grid Applications and ISO/IEC 14908-1, which defines a representation oriented model of a smart-grid device, and specifies an application level communication protocol on top of ISO/IEC 14908-1: the Open Smart Grid Protocol (OSGP). OSGP is designed to support the communication requirements between a large scale deployment of such smart-grid devices and utility supplier or suppliers for the purposes of data collection, primarily for billing purposes by the utility or utilities involved, but including the provision of usage information to the consumer and the control of the consumer's use of utility services in the event of shortage of supply on the part of the utility or transport providers or insufficient payment by the consumer for utility services already supplied.

Odprti protokol pametnega omrežja (OSGP)

Ta dokument opisuje model podatkovnega vmesnika, komunikacijo na ravni aplikacije, funkcije upravljanja in varnostni mehanizem za izmenjavo podatkov z napravami v pametnih omrežjih. Na odprti protokol pametnega omrežja (OSGP) se navezuje naslednjih pet področij.
• Izmenjava podatkov z napravami v pametnih omrežjih dobaviteljem pripomočkov omogoča, da zbirajo podatke o porabi kupcev, kot so na primer podatki za obračunavanje in profili obremenitev, nadzor in uporaba omrežja, določanje časovnega razporeda tarif, odkrivanje kraj in nepooblaščenih sprememb ter prekinitve. Značilnosti števcev so opisane v točkah 7 in 8.
• Podatkovni vmesnik odprtega protokola pametnega omrežja uporablja predstavitveni model (preglednice in postopke) z nizkimi stroški. Model je opisan v točki 5 s posebnimi preglednicami v dodatku A, dodatku B in postopki v dodatku C in D.
• Aplikacijski protokol OSGP je zasnovan za uporabo komunikacijskega sklada iz standarda EN 14908-1:2014 po ozkopasovnih električnih kanalih. Točka 9 opisuje sporočila, ki se uporabljajo za dostop do podatkov odprtega protokola pametnega omrežja. Bistvena značilnost protokola prek električnih kanalov je ponavljajoči se mehanizem, ki aplikacijskemu sloju daje nadzor in odgovornost za posredovanje paketov med napravami, neodvisno od protokola usmerjanja ali omejitev osnovnih slojev. Zato je odprti protokol pametnega omrežja mogoče prilagoditi drugim komunikacijskim paketom in medijem, čeprav takšna prilagoditev ne spada na področje uporabe te specifikacije. Ponavljajoči se mehanizem je opisan v dodatku G.
• Značilnosti upravljanja odprtega protokola pametnega omrežja vključujejo odkrivanje naprav in topologijo usmerjanja v protokolu, imenovano avtomatsko upravljanje topologije (opisano v točki 4), zagon naprav za zaščiteno komunikacijo (dodatek F), spremljanje povezljivosti naprav in posodabljanje vdelane programske opreme naprav.
• Varnost odprtega protokola pametnega omrežja zajema preverjanje pristnosti, šifriranje in upravljanje ključev. Podrobnosti so v dodatku F.

General Information

Status
Published
Publication Date
31-Oct-2019
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
01-Nov-2019
Due Date
27-Aug-2019
Completion Date
01-Nov-2019

Buy Standard

Technical specification
-TS CLC/TS 50586:2019 - BARVE na PDF-str 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,299,300,301
English language
339 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TS CLC/TS 50586:2019
01-december-2019
Odprti protokol pametnega omrežja (OSGP)
Open Smart Grid Protocol (OSGP)
Protocole ouvert pour Réseau Intelligent
Ta slovenski standard je istoveten z: CLC/TS 50586:2019
ICS:
33.200 Daljinsko krmiljenje, daljinske Telecontrol. Telemetering
meritve (telemetrija)
35.240.99 Uporabniške rešitve IT na IT applications in other fields
drugih področjih
SIST-TS CLC/TS 50586:2019 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS CLC/TS 50586:2019
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS CLC/TS 50586:2019
TECHNICAL SPECIFICATION CLC/TS 50586
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
November 2019
ICS
English Version
Open Smart Grid Protocol (OSGP)
Protocole ouvert pour Réseau Intelligent Open Smart Grid Protocol (OSGP)
This Technical Specification was approved by CENELEC on 2019-09-02.

CENELEC members are required to announce the existence of this TS in the same way as for an EN and to make the TS available promptly

at national level in an appropriate form. It is permissible to keep conflicting national standards in force.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2019 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. CLC/TS 50586:2019 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS CLC/TS 50586:2019
CLC/TS 50586:2019 (E)
Contents Page

European Foreword ........................................................................................................................................... 9

Introduction ...................................................................................................................................................... 10

1 Scope ................................................................................................................................................... 11

2 Normative references ......................................................................................................................... 11

3 Terms and definitions and abbreviations ........................................................................................ 11

3.1 Terms and definitions ........................................................................................................................ 11

3.2 Abbreviations ...................................................................................................................................... 16

4 PLC network management ................................................................................................................. 18

4.1 Overview .............................................................................................................................................. 18

4.2 Metering device lifecycle ................................................................................................................... 19

4.3 ATM Protocol ....................................................................................................................................... 19

4.3.1 Overview .............................................................................................................................................. 19

4.3.2 ATM responsabilities .......................................................................................................................... 20

4.3.3 Automatic discovery .......................................................................................................................... 20

4.3.4 Discovery domain ............................................................................................................................... 20

4.3.5 ATM messages .................................................................................................................................... 20

4.4 Commissionning ................................................................................................................................. 24

4.4.1 Overview .............................................................................................................................................. 24

4.4.2 Commissionning operations ............................................................................................................. 25

5 OSGP Device data representation .................................................................................................... 25

5.1 General overview ................................................................................................................................ 25

5.2 Data types ............................................................................................................................................ 25

5.3 Pending tables .................................................................................................................................... 27

5.4 Value Control Identifiers (VCI) ........................................................................................................... 28

5.5 Value .................................................................................................................................................... 28

5.6 Register Naming Convention ............................................................................................................ 28

5.7 Table and Procedure Naming Convention ....................................................................................... 28

5.8 Interface Change Alarm (ICA NACK) ................................................................................................ 29

6 Security ................................................................................................................................................ 29

6.1 Overview .............................................................................................................................................. 29

6.2 Security suites .................................................................................................................................... 29

6.2.1 Overview .............................................................................................................................................. 29

6.2.2 OSGP-AES-128-PSK ........................................................................................................................... 29

6.2.3 OMAK ................................................................................................................................................... 30

6.2.4 Access control .................................................................................................................................... 30

6.3 Hardware Lock .................................................................................................................................... 30

7 Device Functional Description of the case the OSGP device is an electric power metering

device ................................................................................................................................................... 30

7.1 Overview .............................................................................................................................................. 30

7.2 Time-Of-Use Calendar (optional) ....................................................................................................... 30

7.2.1 Overview .............................................................................................................................................. 30

7.2.2 Manual Override Option (optional).................................................................................................... 31

7.2.3 Over Power Threshold Tariff (optional) ............................................................................................ 32

8 Clock Adjustment (mandatory) ......................................................................................................... 32

8.1 Absolute Time Synch ......................................................................................................................... 32

8.1.1 General ................................................................................................................................................. 32

8.1.2 Clock Adjustment by Delta ................................................................................................................ 32

8.2 Billing Functions ................................................................................................................................. 33

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TS CLC/TS 50586:2019
CLC/TS 50586:2019 (E)

8.2.1 Self Reads (mandatory) ...................................................................................................................... 33

8.2.2 Total Energy (optional) ....................................................................................................................... 33

8.2.3 On-Demand Read of Current Billing Register Values (mandatory) ................................................ 33

8.3 Load Profile (mandatory) .................................................................................................................... 33

8.3.1 Overview ............................................................................................................................................... 33

8.3.2 Use case: Reading Load Profile Data ................................................................................................ 34

8.3.3 Use case: Parsing M-Bus Load Profile Data ..................................................................................... 35

8.4 Self-Test (Alarms, Error Codes) (optional) ....................................................................................... 36

8.5 Pulse Inputs (optional) ........................................................................................................................ 36

8.6 Power Quality (optional) ..................................................................................................................... 37

8.6.1 Functional Description........................................................................................................................ 37

8.7 Display (optional) ................................................................................................................................ 38

8.7.1 Overview ............................................................................................................................................... 38

8.7.2 Display Source List (optional) ............................................................................................................ 38

8.7.3 Display configuration (optional) ........................................................................................................ 42

8.7.4 Error Codes Configuration (optional) ................................................................................................ 42

8.7.5 Simulated Wheel Rotation Configuration (optional) ........................................................................ 42

8.7.6 Disconnect Configuration (optional) ................................................................................................. 42

8.7.7 CT and VT Ration (optional) ............................................................................................................... 43

8.7.8 Firmware version on Power-Up (optional) ........................................................................................ 43

8.7.9 PLC signal quality Icons (optional) ................................................................................................... 43

8.7.10 Scheduled Display Messages (optional) ........................................................................................... 43

8.8 Local Disconnect Contactor (optional) ............................................................................................. 43

8.8.1 Overview ............................................................................................................................................... 43

8.8.2 Maximum Power and Current Level Thresholds .............................................................................. 44

8.8.3 Prepaid Metering (optional) ................................................................................................................ 46

8.8.4 Local Manual Control (optional) ........................................................................................................ 46

8.8.5 Load Contactor Remote Control (optional) ...................................................................................... 46

8.9 Control Relay (optional) ...................................................................................................................... 47

8.9.1 Overview ............................................................................................................................................... 47

8.9.2 Control Relay Randomization ............................................................................................................ 47

8.9.3 Time-Based Control Relay Calendar ................................................................................................. 47

8.9.4 Remote Control .................................................................................................................................... 48

8.10 History Log (optional) ......................................................................................................................... 48

8.10.1 Overview ............................................................................................................................................... 48

8.10.2 Critical event (optional)....................................................................................................................... 48

8.10.3 Critial event Categories ...................................................................................................................... 49

8.11 One-Time Reads (optional) ................................................................................................................. 50

8.12 Group Broadcast (optional) ................................................................................................................ 51

8.13 Demand Metering (optional) ............................................................................................................... 51

8.13.1 Overview ............................................................................................................................................... 51

8.13.2 Demand Values (optional) .................................................................................................................. 52

8.14 Test Mode ............................................................................................................................................. 54

8.15 MEP Device Overview ......................................................................................................................... 55

8.15.1 General ................................................................................................................................................. 55

8.15.2 Downlink Data Transfer ...................................................................................................................... 55

8.15.3 Uplink Data Transfer ........................................................................................................................... 59

8.16 M-Bus Device support (optional) ....................................................................................................... 66

8.16.1 Overview ............................................................................................................................................... 66

8.16.2 Billing Data Collection ........................................................................................................................ 66

8.16.3 Auto-discovery .................................................................................................................................... 69

8.16.4 Device Removal ................................................................................................................................... 69

8.16.5 M-Bus Status and Alarms ................................................................................................................... 69

8.17 Compatibility Setting (mandatory) ..................................................................................................... 69

9 Basic OSGP services .......................................................................................................................... 70

9.1 Overview ............................................................................................................................................... 70

9.2 Matching of requests and responses ................................................................................................ 70

9.3 Buffer restrictions ............................................................................................................................... 70

9.4 Full Table Read service....................................................................................................................... 70

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST-TS CLC/TS 50586:2019
CLC/TS 50586:2019 (E)

9.4.1 Request ................................................................................................................................................ 70

9.4.2 Full Read Response ........................................................................................................................... 71

9.5 Full Table write service ...................................................................................................................... 71

9.5.1 Request ................................................................................................................................................ 71

9.5.2 Response ............................................................................................................................................. 72

9.6 Partial table read ................................................................................................................................. 72

9.6.1 Request ................................................................................................................................................ 72

9.6.2 Response ............................................................................................................................................. 73

9.7 Partial table write ................................................................................................................................ 73

9.7.1 Request ................................................................................................................................................ 73

9.7.2 Response ............................................................................................................................................. 73

9.8 Response error codes ........................................................................................................................ 73

9.9 Transactions ........................................................................................................................................ 75

9.10 Procedure invocation ......................................................................................................................... 76

9.10.1 Overview .............................................................................................................................................. 76

9.10.2 Procedure Timing ............................................................................................................................... 77

9.10.3 Slow and Non-Responsive Procedures ............................................................................................ 77

(normative) Basic Tables ................................................................................................................ 79

A.1 Basic Table 00 (BT00): General configuration ................................................................................. 79

A.2 Basic Table 01 (BT01): General Manufacturer Identification ......................................................... 95

A.3 Basic Table 02 (BT02): Device Nameplate ....................................................................................... 96

A.4 Basic Table 03 (BT03): End Device Mode Status ............................................................................ 98

A.5 Basic Table 04 (BT04) Pending Status ........................................................................................... 101

A.6 Basic Table 05 (BT05): Device Identification ................................................................................. 103

A.7 Basic Table 06 (BT06) Utility Information ...................................................................................... 103

A.8 Basic Table 07 (BT07): Procedure Initiate ...................................................................................... 104

A.9 Basic Table 08 (BT08): Procedure Response ................................................................................ 104

A.10 Basic Table 10 (BT10): Dimension Sources Limiting.................................................................... 105

A.11 Basic Table 12 (BT12): Unit of Measure Entry ............................................................................... 106

A.12 Basic Table 13 (BT13): Demand Control ........................................................................................ 108

A.13 Basic Table 15 (BT15): Constants ................................................................................................... 109

A.14 Basic Table 16 (BT16): Source Definition ...................................................................................... 109

A.14.1 General ............................................................................................................................................... 109

A.14.2 Measurement Source Definition Records ...................................................................................... 110

A.14.3 Extended Source IDs ........................................................................................................................ 120

A.15 Basic Table 20 (BT20): Dimension Register .................................................................................. 121

A.16 Basic Table 21 (BT21): Actual Register .......................................................................................... 122

A.17 Basic Table 22 (BT22): Data Selection ........................................................................................... 123

A.18 Basic Table 23 (BT23): Current Register Data ............................................................................... 124

A.19 Basic Table 24 (BT24): Previous Season Data .............................................................................. 126

A.20 Basic Table 25 (BT25): Previous Demand Reset Data .................................................................. 126

A.21 Basic Table 26 (BT26): Self Read Data ........................................................................................... 126

A.22 Basic Table 27 (BT27): Present Register Selection ....................................................................... 127

A.23 Basic Table 28 (BT28): Present Register Data ............................................................................... 127

A.24 Basic Table 30 (BT30): Dimension Display .................................................................................... 129

A.25 Basic Table 33 (BT33): Primay Display List ................................................................................... 129

A.26 Basic Table 50 (BT50): Dimension Time and TOU ........................................................................ 130

A.27 Basic Table 52 (BT52): Clock ........................................................................................................... 131

A.28 Basic Table 53 (BT53): Time Offset ................................................................................................. 132

A.29 Basic Table 54 (BT54): Calendar ..................................................................................................... 132

A.30 Basic Table 55 (BT55): Clock state ................................................................................................. 134

A.31 Basic Table 60 (BT60): Dimension Load Profile ............................................................................ 135

A.32 Basic Table 61 (BT61): Actual Load Profile ................................................................................... 137

A.33 Basic Table 62 (BT62): Load Profile Control .................................................................................. 138

A.34 Basic Table 63 (BT63): Load Profile Status ................................................................................... 139

A.35 Basic Table 64 (BT64): Load Profile Data ....................................................................................... 140

A.36 Basic Table 70 (BT70): Dimension Log .......................................................................................... 143

A.37 Basic Table 71 (BT71): Actual Log .................................................................................................. 143

A.38 Basic Table 72 (BT72): Events Identification ................................................................................. 144

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST-TS CLC/TS 50586:2019
CLC/TS 50586:2019 (E)

A.39 Basic Table 73 (BT73): History Log Control ................................................................................... 160

A.40 Basic Table 74 (BT74): History Log Data ........................................................................................ 160

A.41 Basic Table 4150 (BT4150): Pending TOU Calendar ...................................................................... 161

(normative) Extended Tables ........................................................................................................ 163

B.1 Extended Table 00 (ET00) (2048): Manufacturer Specific ............................................................. 163

B.2 Extended Table 01 (ET01) (2049): Manufacturer Specific ............................................................. 163

B.3 Extended Table 02 (ET02) (2050): RTC calibration ........................................................................ 163

B.4 Extended Table 03 (ET03) (2051): Utility Information .................................................................... 163

B.5 Extended Table 04 (ET04) (2052): System Information ................................................................. 165

B.6 Extended Table 05 (ET05) (2053): Control Output Settings .......................................................... 171

B.7 Extended Table 06 (ET06) (2054): Pulse Inputs .............................................................................. 180

B.8 Extended Table 07 (ET07) (2055): Display Configuration.............................................................. 181

B.9 Extended Table 08 (ET08) (2056): Manufacturer Specific ............................................................. 184

B.10 Extended Table 09 (ET09) (2057): Power Quality ........................................................................... 184

B.11 Extended Table 10 (ET10) (2058): Internal Power Outages ........................................................... 189

B.12 Extended Table 11 (ET11) (2059): MFG Dimension ........................................................................ 189

B.13 Extended Table 12 (ET12) (2060): Daily Consumption .................................................................. 191

B.14 Extended Table 13 (ET13) (2061): M-Bus/MEP Defice config........................................................ 191

B.15 Extended Table 14 (ET14) (2062): M-Bus/MEP Device Status ...................................................... 194

B.16 Extended Table 15 (ET15) (2063): MEP On-demand Requests ..................................................... 197

B.17 Extended Table 17 (ET17) (2065): Code Bank Info ......................................................................... 199

B.18 Extended Table 18 (ET18) (2066): Manufacturer Specific ............................................................. 20

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.